Svētdiena, 25. septembris Rauls, Rodrigo
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Neatbalsta Ilmājas stacijas slēgšanu

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) vērsusies Satiksmes ministrijā ar lūgumu slēgt vairākas dzelzceļa stacijas, kuru uzturēšana vairs nav ekonomiski izdevīga. Viena no tām ir Ilmājas stacija Durbes novadā. Pašvaldības deputāti aprīlī novada domes sēdē šo ieceri nav atbalstījuši, jo Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu izstrādē šī dzelzceļa stacija iekļauta kā stratēģiski svarīgs infrastruktūras objekts.

Neatbalsta Ilmājas stacijas slēgšanu
Vaiņodes stacijas ēka pēc dzelzceļa līnijas slēgšanas un sliežu noārdīšanas pilnvērtīgi netika izmantota vairāk nekā 20 gadus. Pērn pašvaldība rada iespēju piesaistīt līdzekļus vēsturiskās ēkas sakārtošanai un cer, ka bijušajā stacijā nākotnē rosīsies uzņēmēji. (Foto: Ģirts Gertsons)
Vaiņodes stacijas ēka pēc dzelzceļa līnijas slēgšanas un sliežu noārdīšanas pilnvērtīgi netika izmantota vairāk nekā 20 gadus. Pērn pašvaldība rada iespēju piesaistīt līdzekļus vēsturiskās ēkas sakārtošanai un cer, ka bijušajā stacijā nākotnē rosīsies uzņēmēji. (Foto: Ģirts Gertsons)
12.05.2021 06:00

Liene Andersone

"Kurzemes Vārds"

Nolikvidēt var ātri

Durbes novada pašvaldība aprīļa vidū saņēmusi Satiksmes ministrijas vēstuli, kurā lūgts izvērtēt un sniegt atzinumu par Ilmājas dzelzceļa stacijas slēgšanu, jo tur nenotiek operācijas ar kravām un tā netiek izmantota pasažieru iekāpšanai un izkāpšanas, pastāstīja Durbes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Dejus. Atzinums bija jāsniedz līdz 30.aprīlim.

Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs domes sēdē rosinājis ar šo jautājumu nesteigties.”Nolikvidēt var ātri. Kādas ir stacijas, kad tās nolikvidē un tur nekas nenotiek, mēs jau redzam,” pauž A. Radzevičs.

“Lai nav tā, kā mums gadās daudzās jomās, – nolikvidējam, un tad nav, no kā atjaunot. Redzam, kas notika citur, kad nolikvidēja dzelzceļu, piemēram, Vaiņodē, Priekulē.

Šodien var aizslēgt visu ciet, bet jāskatās perspektīvā. Ilmāja nav tik tuvs punkts Liepājai. Starp Ilmāju un Liepāju ir 35 kilometri jeb pusceļš līdz Skrundai,” viņš skaidro.

Izstrādājot topošā Dienvidkurzemes novada un Liepājas valstspilsētas attīstības un ilgtspējas stratēģiju, darba grupā “Mobilitāte” izskanējuši priekšlikumi par Ilmājas stacijas pielietojumu nākotnē.

“Ministrija runā par dzelzceļa un vilciena nozīmīgumu un vajadzību. Ja nākotnē uzlabotu Ilmājas ceļu, šis punkts varētu būt interesants attīstībai.

Izskanēja priekšlikums, ka Ilmāja varētu būt ar lauksaimniecību saistītu kravu, piemēram, minerālmēslu, piegādes vieta.

Vai vienmēr kravām jāaizceļo līdz Liepājai? Bieži tās ir lielākas izmaksas, pilsētas dzelzceļam lielāka noslodze, bet šis variants būtu racionālāks,” stāsta Durbes novada domes pārstāvis, piebilstot, ka no LDz šajā jautājuma gaida lielāku iesaisti un interesi par valsts un lokālās tautsaimniecības attīstību.

Viņš piezīmē, ka par Ilmājas staciju priekšlikumi ir izskanējuši, tāpēc ka šī vieta reāli pastāv un kaut kāda darbība tajā notiek. “Neizskanēs taču priekšlikumi par vietām, kuru nav,” viņš piebilst.

Ieinteresēts saglabāt stacijas ēku

Lēmumu par kādas stacijas vai pieturas punkta slēgšanu pieņem Autotransporta direkcija kopā ar AS “Pasažieru vilciens”.

“Runājot par Ilmājas staciju, jau šī gadu tūkstoša sākumā tā tika slēgta pasažieru vilcienu satiksmei, jo tajā netika nodrošināta pietiekama pasažieru plūsma. Ilmājas stacijas ēka ir LDz īpašums, daļa ēkas tiek izīrēta kā dzīvojamā platība, daļa tiek izmantota saimnieciskās darbības jeb sliežu ceļu uzturēšanas tehnoloģisko procesu nodrošināšanai,” pauž VAS “Latvijas dzelzceļš” preses sekretāre Ieva Bethere.

Viņa piezīmē, ka LDz ir atvērts sadarbībai ar pašvaldību un ieinteresēts, lai stacijas ēka tiktu saglabāta, atjaunota un lai tajā tiktu iedvesta jauna elpa.

Dzelzceļš Latvijas teritorijā pastāv jau vairāk nekā 160 gadu, stacijas – gandrīz tikpat ilgi, norāda LDz pārstāve.

Dzelzceļa stacijas ir ne tikai vēstures notikumu liecinieces, bet arī mūsdienu pārmaiņu procesa nozīmīga sastāvdaļa, teic I. Bethere.

Viņa paskaidro, ka gadījumos, kad stacijā vairs nenotiek pasažieru apmaiņa un tā nav nepieciešama LDz pamatdarbības veikšanai, uzņēmums lemj par piemērotāko risinājumu ēkas uzturēšanai – iznomā, atsavina, pārdodot izsolē vai nodod lietošanā pašvaldībai.

LDz infrastruktūru veido 140 dzelzceļa stacijas un 128 pieturas punkti, un pasažieri var izkāpt no vilciena vai iekāpt tajā kopumā 152 vietās.

Dzelzceļa stacijas, kas ir slēgtas kā pieturas punkti, tiek izmantotas dažādi. Daļā dzīvo cilvēki, daļu izmanto, stacijas ēkā izvietojot autoostu, pastu vai citu stratēģiski svarīgu pašvaldību objektu. Taču, kā novērojis “Kurzemes Vārds”, tai pašā Durbes novadā slēgtās stacijas tiek uzlauztas, izdemolētas, tā noticis ar Tadaiķu staciju.

“LDz sadarbībā ar tiesībsargājošajām institūcijām dara visu, lai šādus riskus mazinātu. Tādējādi “Latvijas dzelzceļš” ir ieinteresēts sadarboties gan ar vietējām pašvaldībām, gan ar uzņēmējiem, lai bijušās staciju ēkas, kas nereti ir arī kultūrvēsturiski arhitektūras pieminekļi, tiktu atjaunotas un attīstītas gan par tūrisma objektiem, gan kultūras un sociāliem centriem,” saka I. Bethere.

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par satura pakalpojuma pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, vai interneta vietnē kurzemes-vards.lv, turpmāk tekstā – VIETNE KV, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ/VIETNĒ KV šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

 1. PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNĒ/VIETNĒ KV maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
 2. PAKALPOJUMS ir kāds no šajā punktā uzskaitītajiem satura pakalpojumiem, kurš ir nopērkams VIETNĒ/VIETNĒ KV, un kura abonementu PIRCĒJS ir tiesīgs iegādāties:
 1. Liepajniekiem plus – maksas digitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus”,
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements – maksas digitālā satura pakalpojums VIETNĒ KV, tajā skaitā drukātam laikrakstam ”Kurzemes Vārds” (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.) vizuālā un satura apjoma ziņā identiska elektroniska kopija, kā arī pieeja viena mēneša iepriekšējo elektronisko kopiju arhīvam,
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts – papīra formātā iznākošs reģionālais laikraksts (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.), kura piegādi PIRCĒJAM Liepājā un Grobiņā (pilsētā) nodrošina SIA ”AC Kurzemes Vārds”, vai citur Latvijā VAS ”Latvijas Pasts” saskaņā ar tā piegādes grafiku..
 4. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēts termiņā, par noteiktu cenu, kuru KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā. KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. PAKALPOJUMA abonementa cenā ietverti ir visi uz to attiecināmie nodokļi, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem:

 1. Liepajniekiem plus ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi).
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 4.99 (četri euro un 99 centi).
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts ir papīra formāta izdevums par EUR 7.90 (septiņi euro un 90 centi) vienam mēnesim.
 4. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ/VIETNĒ KV. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu PAKALPOJUMAM Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements, bet uz nākamo kalendāro mēnesi pagarinoties automātiski PAKAPLOJUMAM Kurzemes Vārds drukātais laikraksts abonementam , un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

 1. PAKALPOJUMA ABONEMENTA KURZEMES VĀRDS DRUKĀTAIS LAIKRAKSTS PIEGĀDES UZSĀKŠANA.
  1. Ja PIRCĒJS ir veicis PAKALPOJUMA samaksu darba dienā līdz plkst.14.00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar nākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc divām darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
  2. Ja PIRCĒJS ir veicis samaksu darba dienā pēc plkst 14:00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar aiznākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc trim darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
 2. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

KV Šī Līguma ietvaros ar PAKALPOJUMU Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

 1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

 1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

 1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

 1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

 1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz