Trešdiena, 25. novembris Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne, Katrīne
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Vecgada vakara jaunās vārsmas

Vecgada vakara jaunās vārsmas
29.12.2006 17:56

0

Atslēgvārdi

Jau trešo gadu Liepājas rajona literātu apvienība, pieaicinot Liepājas pilsētas un citu rajonu literātus, gada nogalē pulcējas uz Vecgada sarīkojumu, lai izvērtētu gada devumu literatūras jomā un prezentētu gada laikā iznākušās grāmatas. Šogad par tikšanās vietu tika izvēlēta Cīrava. Savā uzrunā Cīravas Pagasta padomes priekšsēdētājs Artis Čanders sacīja, ka zināma kustība un aktivitāte literatūras jomā Cīravā jau izveidojusies.

Gada sākumā notika cīravnieces Guntas Lejas pirmās dzejas grāmatas atvēršanas svētki, bet rakstošo pagastā ir krietni vairāk. Bibliotekāre Anita Tuleiko pastāstīja par Guntas pirmo satikšanos dzejā ar pagasta klausītājiem, kā arī par grāmatu “Skaidrības lāse”. Izskanēja arī komponista Ulda Šteinberga dziesma par Cīravu ar G.Lejas vārdiem.

Vērgalniece Iveta Vanaga savukārt pastāstīja, ka Vērgale var lepoties ar četrām grāmatām un priecāties par to, ka vērgalniekiem ir savs Alfrēds Šnipke – ievērojama personība, kas ne tikai izveidojis pagasta muzeju, bet uzrakstījis pat divas grāmatas par pagastu. Otrās grāmatas izdošanu A.Šnipke nepiedzīvoja, bet par to parūpējās viņa atraitne Liene Šnipke, kam savukārt palīdzēja gan dēli, gan Vērgales Pagasta padome un citi atbalstītāji. Pati Liene saka, ka tādu grāmatu varētu un vajadzētu izdot katrā pagastā, kas kalpotu kā vēstures grāmata skolās un kultūrvēstures izzināšanā.

Pirmo reizi šādā pasākumā, atklājot dzejas rakstītājus pašu mājās, piedalījās Gaviezes skolotāja Ārija Jozefa un Veilandu ģimene – Indra un Dainis, kas ir lauksaimnieki un, kā teica Indra, reizēm dzeja dzimstot, arī ejot tīrumā un lauku darbus darot. Piecu dzejnieku grupa no Saldus prezentēja kopkrājumu “Saldus saules lēkts”. Talsinieki savukārt pieminēja Voldemāra Ancīša aiziešanu ar viņam veltītām dzejas rindām. Liepājas apvienību “Helikons” pārstāvēja Ērika Birzkopa, Aina Uldriķe, Daiga Dzilna, Imants Brancis, Visvaldis Paspārnis un Andris Kristons. Apvienības izdotajam žurnālam “Helikons” nākošais ir 5 gadu jubilejas gads. A.Kristons klātesošos priecēja ar savām dziesmām, kuras rakstītas ar Ā.Gaujieša un S.Vensko vārdiem. Bet 40 dziesmām, kas tiks apkopotas vienā albumā, ir Olafa Gūtmaņa vārdi.

Nākošais ir O.Gūtmaņa jubilejas gads, un šajā vakarā rajona Kultūras nodaļas vadītāja Ilga Skābarde un Bibliotēku dienesta vadītāja Ilga Tālberga pastāstīja par iznākušo pirmo O.Gūtmaņa rakstu krājumu, kura sagatavošanā un izdošanā klāt stāvējusi arī rajona Kultūras nodaļa. I.Skābarde sacīja, ka šis krājums Liepājai ir kā prezentācijas materiāls, ko pasniegt pilsētas viesiem, un ar Olafu Gūtmani kā personību var lepoties ne tikai Liepāja un rajons, bet daudz plašāka apkārtne.

Jauno radošo cilvēku lokā beidzies literāro darbu konkurss, ko vērtējusi literatūras kritiķe Iveta Ratinīke, bet ar rezultātiem iepazīstināja Daina Vanaga. Viņa pastāstīja, ka 42 autori iesnieguši ap 100 darbu, kuri sadalīti grupās pēc rakstošo vecuma. Nedaudz analizējot darbus, Daina saka, ka uzvarētāju vidū ir Vērgales pamatskolas skolēni, Elīna Dobele no Aizputes, bet grupā, kurā sacentušies autori no 25 gadu vecuma, atzinību ieguvusi Gundega Rezevska. Labākie darbi tikšot publicēti arī speciālā avīzītē “Ceļā”.

Cīravā savus darbus pie krāšņi uzpostās egles lasīja un vēlējumus Jaunajam gadam izteica ne tikai jaunieši – Mārcis Dobelis, Jānis Mackus, Daina Vanaga, Iveta Vanaga, Elīna Dobele, Rasma Vērniece, Ināra Bunka, Daiga Kadeģe. Daigai tika liela pateicība par literātu kopāsaturēšanu visa gada garumā, bet par pasākuma sagatavošanu uzņemšanai Cīravas Kultūras namā, pateicību izteica Anitai Tuleiko un Guntai Lejai. Savukārt literāti atbildēja ar pateicību Ilgai Skābardei un Bibliotēku dienesta darbiniecēm Ilgai un Aijai par atbalstu dažādām literātu aktivitātēm. Katram tika arī pa kādai dāvaniņai, tāpat skatītājus priecēja līnijdejotāju grupa “Reitings” no Aizputes, neiztika bez jautrām rotaļā un kopīgas dziedāšanas. Un atvadoties visi runāja par nākamo satikšanos!

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz