Piektdiena, 10. jūlijs Lija, Olīvija, Olivers
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Atbalsta tehnikuma, Mākslas skolas un Mūzikas skolas projektus

Atbalsta tehnikuma, Mākslas skolas un Mūzikas skolas projektus
Foto: liepajniekiem.lv
11.06.2015 15:34

liepajniekiem.lv

Deputāti šodien, 11.jūnijā, notikušajā pilsētas domes sēdē,
skatot jautājumu par projekta ideju konceptuālo atbalstu, pieņēma lēmumu atbalstīt
Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts
tehnikums” projekta ideju 
“Profesionālās izglītības pieejamības un tautsaimniecības nozaru
attīstībai atbilstošas mācību vides uzlabošana Profesionālās izglītības kompetences
centrā “Liepājas Valsts tehnikums”” iesniegšanai Izglītības un
zinātnes ministrijā, portāls uzzināja pilsētas domes sēdē

Tāpat pieņemts lēmums atbalstīt Emiļa Melngaiļa Liepājas
Mūzikas un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu projekta ideju “PIKC –
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas infrastruktūras un aprīkojuma
modernizācija profesionālās izglītības pieejamības attīstībai”
iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijā un Kultūras ministrijā.

Kā skaidroja pilsētas pašvaldībā, šā gada 27.aprīlī tika
saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vēstule ar uzaicinājumu
iesniegt Liepājas domes lēmumu par konceptuālu projekta ideju atbalstu
profesionālās izglītības iestāžu – PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums” un E.Melngaiļa
Liepājas Mūzikas un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu  modernizācijai 2014.-2020.gada plānošanas
periodā no ERAF līdzekļiem specifiskā atbalsta mērķa (SAM) ietvaros.

PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums” ir sagatavojis projekta
idejas aprakstu  ”Profesionālās
izglītības pieejamības un tautsaimniecības nozaru attīstībai atbilstošas mācību
vides uzlabošana Profesionālās izglītības kompetences centrā ”Liepājas Valsts
tehnikums””, kura ir iesniegta IZM vērtēšanai 2015.gada 15.maijā, lai saņemtu
atbalstu un finansējuma kvotu tālākai PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums” modernizācijai
sākot no 2016.gada.

E.Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskola sadarbībā ar
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu sagatavojušas projekta idejas aprakstu ”PIKC
– Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas infrastruktūras un
aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības pieejamības attīstībai”, kura
ir iesniegta IZM un Kultūras ministrijai ( KM) vērtēšanai un atzinuma
saņemšanai  2015.gada 15.maijā.

KM plāno apvienot abas augstākminētās izglītības iestādes un
no 2016.gada 1.septembra izveidot PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina
vidusskolu. Līdz ar to, jaunveidojamā profesionālās izglītības iestāde pretendē
un finansējumu SAM ietvaros, lai modernizētu infrastruktūru un iegādātos
aprīkojumu izglītības programmu īstenošanas vajadzībām. Projektu plānots uzsākt
2017.gadā.

Projekti atbilst pašvaldības apstiprinātā Rīcības plāna
2015.-2020. paredzētajām rīcībpolitikām reorganizēt Emīļa Melngaiļa Liepājas
mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu, izveidojot
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu ar profesionālās izglītības
kompetences centra statusu; atbalstīt Kurzemes mēroga karjeras plānošanas atbalsta
un koordinācijas centra attīstību PIKC ”Liepājas Valsts tehnikuma” ietvaros; veikt
uzlabojumus/ieguldījumus profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo
izmitināšanas jomā, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus; sekmēt kvalitatīvai
mācību procesa apguvei nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveidošanu
Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs, tai skaitā sportiskām aktivitātēm
nepieciešamo infrastruktūru.

Projekti ir vērsti uz 
profesionālās izglītības iestāžu pieejamības veicināšanu un
tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu profesionālās izglītības programmu
attīstību un speciālistu sagatavošanu.

Galvenās plānotās aktivitātes ir PIKC ”Liepājas Valsts
tehnikums”- sporta infrastruktūras attīstība un dienesta viesnīcas modernizācija.

Plānotie ieguldījumi: dienesta viesnīcas modernizācija –
7 000 000 eiro; sporta infrastruktūras attīstība – 818 550 eiro;
infrastruktūras attīstība jaunu programmu īstenošanai – 800 000 eiro; aprīkojuma
iegāde – 2 777 210 eiro; teritorijas labiekārtošana – 1 050 000 eiro;
tehniskā projekta izstrāde – 940 000 eiro.

Pēc projekta noslēguma PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums” būs
pilnīgi renovēta un aprīkota programmu īstenošanas vajadzībām atbilstoši
mūsdienu prasībām, kā arī tiks nodrošināta darba tirgū esošo speciālistu
profesionālā pilnveide un tālākizglītība atbilstoši izglītības iestādē
īstenotājām programmām.

Jaunveidojamais kultūras PIKC  – esošo ēku infrastruktūras attīstība, tai
skaitā arī sporta infrastruktūras attīstība un aprīkojuma iegāde izglītības
kvalitātes paaugstināšanai.

Plānotie ieguldījumi: Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas
esošās ēkas renovācija 2106 m² platībā
– 1 053 000 eiro; jaunas piebūves celtniecība 2000 m² platībā – 2 000 000 eiro;
aprīkojuma iegāde – 450 000 eiro; dabas zinību kabinetu modernizācija – 6 000 eiro;
metodiskā centra funkciju attīstība – 5 000 eiro; E.Melngaiļa Liepājas
mūzikas vidusskolas esošās ēkas iekštelpu renovācija 2788 m² platībā – 700 000
eiro;

aprīkojuma iegāde – 48 000 eiro; sporta zāles renovācija –
111 450 eiro; teritorijas labiekārtošana – 40 670 eiro.

Pēc projekta pabeigšanas izglītības iestāde piedāvās
konkurētspējīgu izglītību atbilstoši mūsdienu prasībām un darba tirgus
vajadzībām.

Pēc izglītības iestāžu modernizācijas, profesionālās skolas
pastiprināti konkurēs ar vispārizglītojošām skolām skolēnu piesaistē pēc 9.un
12.klases beigšanas.

Pašvaldībā uzsver, ka projekti neskar Liepājas pilsētas
budžetu. Lēmuma izpildi nodrošinās Izglītības pārvalde

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz