Otrdiena, 4. augusts Romāns, Romualds, Romualda
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Briest pilsētas robežzīmju izmaiņas

Briest pilsētas robežzīmju izmaiņas
Foto: Egons Zīverts
24.11.2018 07:12

liepajniekiem.lv

Liepājas pilsētas pašvaldība izsludinājusi konkursu par Liepājas pilsētas robežzīmju koncepcijas un labiekārtojuma izveidi.

”Esošais robežzīmju apkārtējais labiekārtojums ietver autostāvvietas, brauktuvi, velostatīvus, atbalstsienas, soliņus, informācijas stendus, ietves, zaļo zonu ar apstādījumiem, taču neveido vienotu, mūsdienīgu, dizainiski saderīgu ārtelpu,” norāda pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns: ”Tāpat esošie elementi ir nolietojušies un tos nepieciešams atjaunot.”

”Liepājas robežas ir pilsētas vizītkarte –  tas ir pirmais skats, kā viesi ierauga Liepāju, tādēļ ir svarīgi jau no pirmajiem mirkļiem iebraukušajiem cilvēkiem un arī pašiem liepājniekiem radīt tīkamu skatu,” uzsver pilsētas galvenais arhitekts.

Un turpina: ”Esošās robežas sen nav atjaunotas un jau vairākus gadus ir nepieciešams to labiekārtojums – jāatjauno gan esošās zīmes, gan jāpārdomā kopējā robežu koncepcija un pieguļošās teritorijas labiekārtojums – lai iebraucot pilsētā no jebkuras puses ir vienotā koncepcijā veidots skats un reprezentētu Liepāju.”

Līdz ar to pašvaldības izsludinātā konkursa mērķis ir radīt pirmās pilsētas vizītkartes – robežzīmju – koncepciju, kas var paredzēt saglabāt esošo robežzīmju vēsturisko risinājumu, tehniski to uzlabojot, ar modernu un mūsdienīgu, bet saskanīgu labiekārtojumu, vai piedāvāt jaunu robežzīmju risinājumu un labiekārtojumu.

Konkursa nolikums paredz, ka robežzīmēm un to labiekārtojumam ir jābūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski un funkcionāli iederīgam ar ilgtspējīgu tehnisko un funkcionālo risinājumu. Grafiskais risinājums atbilstoši Liepājas pilsētas pašvaldības identitātei.

Konkursa priekšmets ir Liepājas pilsētas robežzīmju koncepcijas (idejiskā pamatojuma) izstrāde, robežzīmju tehniskā un funkcionālā risinājuma piedāvājums, kā arī robežzīmju labiekārtojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība.

Atklātajā metu konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība, kas nolikumā noteiktajā termiņā iesniegs atbilstoši noformētu metu.

Vien dalībniekam jābūt saņēmušam arhitekta prakses sertifikātu arhitektūras jomā vai dalībnieks ir reģistrējies būvkomersantu reģistrā un viņa rīcībā ir speciālists, kurš ir saņēmis arhitekta prakses sertifikātu arhitektūras jomā.

Piedāvājums jāizstrādā divām pilsētas galvenajām robežzīmēm: Rīgas virziens, Brīvības ielā, un Lietuvas virziens, Klaipēdas ielā un Ganību ielā 211.

Konkursa ietvaros dalībniekam ir jāiesniedz viens no piedāvājumiem. Vai nu saglabāt esošo vēsturisko robežzīmju risinājumu, tehniski to uzlabojot ar modernu un mūsdienīgu, bet saskanīgu labiekārtojumu, vai arī ieviest jaunu robežzīmju risinājumu un labiekārtojumu.

Saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām jāizstrādā un jāiesniedz koncepciju ar pamatojumu izvēlētajam piedāvājumam, savu vīziju par robežzīmju izskatu un funkcionalitāti, dizaina skices, tehniskā un funkcionālā risinājuma detalizēts apraksts un risinājumu izmaksas. Tāpat jāpievieno meta devīze un tās atšifrējums.

Konkurss notiks vienā kārtā. Un konkursam iesniegto priekšlikumu vērtēšanu veiks Žūrijas komisija, kuras priekšsēdētājs būs Liepājas pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns. Komisijā strādās arī Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājas vietnieks (galvenais teritorijas plānotājs) Arvīds Vitāls, Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, Liepājas pilsētas galvenā māksliniece Agita Ansule, SIA ”Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” vadītāja Inta Šoriņa un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Lēmumu par metu konkursa rezultātiem viena mēneša laikā, skaitot no metu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, pieņems žūrijas komisija.  

Un uzvarētājiem pienāksies balvas. Konkursa godalgu fonds ir 1500 eiro. Pirmās vietas ieguvējam paredzēti 700 eiro, otrās vietas ieguvējam – 500 eiro, bet trešās vietas ieguvējam – 300 eiro.

Neprēmētie autori savus darbus varēs saņemt atpakaļ pēc tam, kad lēmums par metu konkursa rezultātiem būs stājies spēkā. Savukārt uzvarētāja un pārējo godalgoto darbi pāries pasūtītāja, tātad – Liepājas pilsētas pašvaldības – īpašumā.  

Atliek piebilst, ka konkursa materiālu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019.gada 31.janvārim.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz