Trešdiena, 1. aprīlis Dagne, Dagnis

Deputāti akceptē vairākus lēmumus par sociālās palīdzības iespējām iedzīvotājiem

Deputāti akceptē vairākus lēmumus par sociālās palīdzības iespējām iedzīvotājiem
Foto: liepajniekiem.lv
15.01.2015 15:45

liepajniekiem.lv

Liepājas pašvaldībā šogad plānots
ieviest jaunu sociālā pabalsta veidu – ikmēneša dzīvokļa pabalstu bērniem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, portālu informēja Gunta Jākobsone. 15. janvārī saistošo
noteikumu projektu “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vacāku gādības” akceptēja deputāti Sociālo lietu, veselības un
sabiedriskās kārtības un Finanšu komitejā, to vēl jāpstiprina Domes sēdē 22.
janvārī.

Projekta mērķis ir materiāli
atbalstīt pilngadīgus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, nodrošinot viņiem ikmēneša atbalstu
īrējamās dzīvojamās telpas izdevumu segšanai.

Pabalstu norēķiniem par īri un komunālajiem
pakalpojumiem varēs saņemt bērni bāreņi un bērni no 18 līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai, kuri palikuši bez vecāku gādības, un par kuru ārpusģimenes aprūpi
lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas bāriņtiesa. Pabalsts pienāksies arī tad,
ja viņi dzīvo citā vietā Latvijā. Maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs apkures sezonā
noteikts 54,55 eiro apmērā, vasarā – 30,55 eiro. Gadā viens klients varētu
saņemt pabalstu aptuveni 510 eiro apmērā.

Pabalstu
piešķirs uz īres līguma pamata daļējai izdevumu segšanai. Pabalstu aprēķinās un
izmaksās ik mēnesi pēc faktiskiem izdevumiem, bet nepārsniedzot noteikumos
paredzētos normatīvus. To pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam, izņemot gadījumus,
kad jāmaksā par malkas iegādi.

Ja klients izvēlēsies saņemt šo pabalstu, viņš zaudē
tiesības saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojamās
telpas izīrēšanā, sociālā dzīvokļa izīrēšanā, kā arī dzīvokļa pabalsta
saņemšanā pēc vispārējās kārtības saskaņā ar likumu “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Šobrīd Liepājā ir 174 bērni bāreņi un bērni
vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri palikuši bez vecāku gādības, un par kuru
ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Liepājas pilsētas bāriņtiesa. Mājokļu
nodaļā dzīvokļu rindā šobrīd ir 43 bāreņi, no kuriem daļa ir izbraukuši no
Latvijas, daļa lūguši atlikt dzīvokļa piešķiršanu līdz mācību beigām. Plānots,
ka jauno dzīvokļa pabalstu varētu pieprasīt līdz 100 personām. Pašvaldības
budžetā šī pabalsta izmaksām 2015.gadā būs nepieciešams aptuveni 50 000
eiro.

Tāpat Liepājas
Domes deputāti akceptējuši jaunu saistošo noteikumu projektu “Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā”.
Tie paredz, ka par 10 eiro tiks 
palielināts ienākumu apmēru slieksnis, pēc kura piešķir maznodrošinātās
personas statusu, lai iedzīvotāji, kuriem no 2015. gada palielināta valstī
noteiktā minimālā mēneša darba alga vai 2014.gada oktobrī indeksēta valsts
vecuma pensija, arī turpmāk varētu saņemt sociālo palīdzību.

Saistošo noteikumu projekts nosaka ienākumu
un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, persona atzīstama par
maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes vai personas ienākumi
un materiālais stāvoklis.

Saglabāta arī līdzšinējā
norma, ka par maznodrošinātu var atzīt personu, kurai pieder nekustamais
īpašums, kura sastāvā ir zeme, kuras platība nepārsniedz 0,07 ha un nekustamā
īpašuma kadastrālā vērtība kopā ar ēkām nepārsniedz 3000 eiro.

Vairs nebūs normas, kas
nosaka, ka personai nevar būt kredītsaistības. Precizēta arī  iesnieguma iesniegšanas, ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanas kritēriji, atbilstoši kārtībai, kādu ir
noteicis Ministru kabinets trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanai par trūcīgu. 

Tā kā saistošajos
noteikumos veicamo grozījumu apjoms ir liels, ir sagatavots jauns saistošo
noteikumu projekts “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā”.   

Saistošos noteikumus vēl
jāapstiprina Domes sēdē 22. janvārī, tie stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, un publicēšanas oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī Domes mājas lapā.

Lai materiāli atbalstītu krīzes
un ārkārtas situācijās nonākušas liepājnieku ģimenes vai personas, kuras
objektīvu iemeslu dēļ nevar saņemt pietiekamu uzturu, Liepājas Domes deputāti
Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības sēdē  un Finanšu komitejā šodien no jauna
akceptēja saistošos noteikumus “Par 
pabalstu pārtikas iegādei”, kuri zaudēja spēku 2014.gada 31.decembrī.

Pabalstu pārtikas iegādei varēs saņemt Liepājas
pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas ģimenes vai
personas krīzes situācijā, kurām 
objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams saņemt pietiekamu uzturu, un
ienākumi katram ģimenes loceklim iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 60 eiro. Pārtikas pabalstu varēs piešķirt arī
ārkārtas situācijā, kura izveidojusies stihiskas nelaimes rezultātā.

Pabalsta pieprasītājam ir jābūt reģistrētam  Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbniekam.

Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 eiro mēnesī, bet ne vairāk kā 200 eiro
mēnesī uz ģimeni.  Pabalstu piešķir
mantiskā veidā, izsniedzot dāvanu karti pārtikas iegādei.

Pabalstu varēs saņemt līdz trim mēnešiem kalendārā gada laikā, ja
pabalsta pieprasītājs un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi sadarbosies ar
Sociālo dienestu un risinās savas sociālās problēmas, lai uzlabotu ģimenes
sociālo un materiālo situāciju.

Pabalsta izmaksai 2015.gadā Sociālā dienesta
budžetā ieplānoti 18 000 eiro.

Pārtikas
pabalsts Liepājā tika ieviests pērnā gada oktobrī līdz gada beigām  – lielā mērā domājot arī par palīdzību
bijušajiem “Liepājas metalurga” darbiniekiem, kuri palikuši bez
ienākumiem. Pabalsts tika ieviests uz laiku, lai izvērtētu, cik liels būs
pieprasījums. Šajā laikā pabalsts piešķirts 25 ģimenēm, no kurām puse ir bijušo “Liepājas metalurga” darbinieku ģimenes.

Pēc noteikumu apstiprināšanas Domes sēdē un
publicēšanas “Latvijas Vēstnesī” liepājnieki ārkārtas krīzes situācijā atkal
varēs vērsties Sociālajā dienestā pēc palīdzības pārtikas iegādē.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Aizmirsu paroli