Sestdiena, 11. jūlijs Svens, Leonora
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Diskusijā par vidi aktuālas kāpas, atkritumi un gaisa kvalitāte

Diskusijā par vidi aktuālas kāpas, atkritumi un gaisa kvalitāte
Foto: Egons Zīverts
12.03.2020 07:00

"Kurzemes Vārds"

Turpinot Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādi, šonedēļ eksperti tikās tematiskajā darba grupā “Vide”. No problēmu formulējumiem līdz iespējamajiem risinājumiem darbs ritēja četrās apakšgrupās: “Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība”, “Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte un klimata pārmaiņas”, “Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana, mājokļi un dzīvnieku labturība”, “Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums”.

Kāpās par daudz apmeklētāju

Ideja, kuru piedāvāja vairākās apakšgrupās, ir sabiedrības izglītošana vides jautājumos. Eksperti uzsvēra nekoordinēto vides izglītību skolās un bērnudārzos, ko varētu labot ar vides izglītības koordinatora amata ieviešanu pilsētā. Piesaistot Liepājas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkus un studentus, varētu ne tikai veicināt sabiedrības izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, bet arī izstrādāt dabai draudzīgus risinājumus gan infrastruktūras izveidē un uzlabošanā, gan dabas vērtību saglabāšanā, gaisa kvalitātes uzlabošanā un citos problēmjautājumos.

Publiskie pasākumi, kas notiek brīvā dabā, piemēram, pludmalē Dienvidrietumu rajonā un Beberliņos, noplicina biotopus. “Ierosinājums – noteikt apmeklētāju limitu konkrētos publiskajos pasākumos,” apkopotos darba grupas priekšlikumus lasīja Liepājas domes Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece. “Tas ir rungas otrs gals,” iebilda Liepājas Reģionālās vides pārvaldes vadītāja vietnieks Andris Junkurs, “ja tas nav finansiāli izdevīgi, ņemot vērā apmeklētāju skaita samazināšanu, tad pasākums nemaz nenotiks.”

“Ja izveidos noteiktu infrastruktūru, apmeklētāju skaitu nevajadzēs limitēt,” teica D. Liepniece. “Lielajiem pasākumiem vajag pielāgot infrastruktūru, bet dabas baudīšanai – mazi pasākumi, ģimenes,” skaidroja Liepājas novada fonda vadītāja Aiga Jaunskalže. Eksperti palika pie tā, ka būtu jāizstrādā konkrēti kritēriji.

Darba grupa norādīja uz atkritumu apsaimniekošanas problēmām pilsētā – nav kompostēšanas laukumu un tiek radīts ļoti daudz zaļo atkritumu. Ja ņems vērā priekšlikumus, tad tā saukto zaļo atkritumu apjomu varētu samazināt, pārtraucot nesamērīgi biežu un ļoti zemu zāles pļaušanu, kas arī kavē bioloģisko daudzveidību. Atkritumu savākšanai pludmalē vajadzētu radīt alternatīvas pēc principa – ko atnesi, to aiznes!

Iedzīvotāji jāiesaista regulāri

Gaisa kvalitātes pasliktināšanās ir tas jautājums, par ko iedzīvotāji bieži pauž bažas. Te varētu līdzēt gan automašīnu stāvēšanas laika samazināšana krustojumos ar viedajiem risinājumiem, gan atvērto datu centra izveide, lai optimizētu sabiedriskā transporta maršrutus un plūsmu.

Plānots arī noteikt, ka elektrovelosipēds ir sabiedriskā transporta dalībnieks, un izveidot veloceliņu savienojumus. Arhitekti Guntu Šnipki mulsināja priekšlikums dzelzceļa pārvada izveidei ar tramvaja līniju uz Ziemeļu priekšpilsētu. “Tramvajs tur nav paredzēts.” Taču priekšlikums palika fiksēts, jo noraidīt varot arī vēlāk.

Darba grupa ļoti maz skāra novecojušo un nesakārtoto ēku jautājumu. Priekšlikumos gan ieļauta noteikumu pilnveidošana un mīkstināšana, lai motivētu cilvēkus remontēt un atjaunot ēkas, tai skaitā vēsturiskās.

Kvalitatīvu cilvēkresursu trūkums arī definēts pie vides problēmām. “Ko jūs ar to domājat?” izskanēja jautājums. Mākslinieks Egons Peršēvics atbildēja, ka ar to saprotot cilvēkus, “kas nāk paši ar saviem resursiem un pievieno tos pilsētai”. “Cilvēkus ar augstu izglītību, radošām idejām, tādus, kas spēj radīt augstas pievienotās vērtības produktus,” viņš teica.

Kā problēma definēta arī sabiedrības nepietiekama iesaistīšana lēmumu pieņemšanā un nerēķināšanās ar viņiem kā galapatērētājiem. Arhitekts Gundars Vīksna ieteica mainīt sabiedrisko apspriešanu stilu: “Vajadzētu panākt situāciju, ka nevis nopublicē kaut kur un gaida, ka kāds nāks apspriest, bet izvēlēties mehānismu, kā cilvēku aizsniegt.”

“Lai mēs sasniegtu iedzīvotāju, viņam pašam par to ir jāinteresējas,” piebilda A. Jaunskalže. Viņasprāt, regulāri būtu jārīko iedzīvotāju forumi par dažādām jomām. Nevalstiskā sektora iesaistīšanu ar tā pieredzi un viedokli uzsvēra arī Laura Grundmane no biedrības “Radi vidi pats”.

Priekšlikumi vides uzlabošanai

 • Izveidot pretplūdu aizsargbūves Ezermalā un Zaļajā birzē.
 • Attīstīt Dienvidu fortu apkārtni, pielāgojot publiskiem pasākumiem.
 • Uzstādīt barjeras, lai novērstu kāpu un mežu izbraukāšanu, un pilnveidot Pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmu.
 • Izveidot autostāvvietas pie pilsētas robežām, ieviest viedos risinājumus krustojumos.
 • Ierīkot Raiņa ielas dzelzceļa pārvadu.
 • Uzcelt krematoriju.
 • Izveidot dzīvnieku kapsētu un krematoriju.
 • Radīt vietu parkam vai skvēram, kuru veidotu iedzīvotāji.
 • Izveidot vietas, kur bez maksas padzerties ūdeni.
 • Radīt gaisa kvalitātes monitoringa sistēmu, kas balstās reālos datos, un dot iespēju iedzīvotājiem apskatīt datus.
 • Veikt individuālās apkures inventarizāciju un mazināt tās ietekmi uz gaisa kvalitāti.
 • Radīt atkritumu šķirošanas iespējas publiskā ārtelpā, izveidot zaļo atkritumu kompostēšanas laukumus.
 • Aizliegt publiskām personām vienreiz lietojamu plastmasas preču lietošanu.
 • Izstrādāt jaunus noteikumus laivu kooperatīviem.
 • Radīt atbalstu īpašniekiem mājokļu un ēku uzturēšanai un atjaunošanai.
 • Pārbūvēt un sakārtot Tirdzniecības kanāla malu.
 • Labiekārtot publisko ārtelpu Jaunliepājā un citos mikrorajonos.
 • Kampaņveidīgi atvēlēt ielas gājējiem.
 • Apspriest nevis koku izciršanu, bet jaunu stādīšanu.
 • Veidot pilsētvidi kā magnētu cilvēku un investīciju piesaistei.
 • Plašāk iesaistīt sabiedrību projektu apspriešanā.

Foto galerija

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

 1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
 2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
 3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

 1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

 1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

 1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

 1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

 1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

 1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz