Otrdiena, 20. oktobris Leonīda, Leonīds
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Pārmaiņas skolās, kurās aug jaunie amata pratēji

Pārmaiņas skolās, kurās aug jaunie amata pratēji
17.07.2007 19:01

0

Atslēgvārdi

“Liepāja būs pilsēta, kur var apgūt zināšanas un iegūt labu profesiju. Izglītības, kultūras un zinātnes pilsēta, kur katram cilvēkam ir dotas attīstības iespējas visa mūža garumā un pati pilsēta pilnveidojas, pateicoties savai lielākajai bagātībai – cilvēku kapitālam,” teikts pilsētas izglītības attīstības stratēģijas projektā no 2007. līdz 2013. gadam.

Numuru vietā – profesionālais akcents

Atsevišķa sadaļa veltīta profesionālajai izglītībai un uzsvērts, ka profesionālās izglītības iestādes strādā pie izglītības kvalitātes standartu paaugstināšanas procesa, palielinot un nodrošinot izglītības pievilcību un atvērtību, palielinot izglītības piedāvājumu un pieejamību, nodrošinot elastīgus mācīšanās veidus un palielinot audzēkņu mobilitātes iespējas. 2006.gadā Liepājas profesionālajās izglītības iestādēs izglītību varēja iegūt 57 izglītības programmās, kuras īsteno 7 profesionālās izglītības iestādes, arī divas arodvidusskolas – 31. un 48. Pērn pilsētas profesionālajās izglītības iestādēs mācības uzsāka 3847 audzēkņi, to skaitā 476 puiši un meitenes 48.arodvidusskolā un 427 audzēkņi – 31.arodvidusskolā.

Abas šīs profesionālās izglītības iestādes dzīvo pārmaiņu gaidās, un tās skar gan nosaukumu, kurš tiek veidots, lai akcentētu apgūstamās profesijas un darba virzienu, gan turpmāk veicamajā. Liepājas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde ierosināja arodskolu nosaukumos ietvertās numerācijas nomaiņu uz skaidri saprotamiem nosaukumiem, kuri izsaka skolas profilu.

48.arodvidusskolas direktores vietniece Zaiga Finka pastāstīja: “Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības departamentā iesniegti dokumenti mūsu skolas nosaukuma maiņai. Apspriežoties ar pilsētas izglītības vadītājiem un pēc vētrainām diskusijām izlēmām, ka mūsējo turpmāk sauksim – Liepājas Tūrisma, servisa un tekstila skola. Un mūsu vīzija ir, ka tādi būsim tikai vienu gadu un pēc tam sekos nākamais solis – Liepājas Tūrisma, servisa un tekstila koledža. Pašlaik notiek apstiprināšanas process.”

Direktore Gunta Zalcmane pastāstīja, ka vairs nebūs Liepājas 31.arodvidusskola, bet – Liepājas Būvamatniecības vidusskola: “Mēs soli pa soli turpinām attīstīties, šogad mums ir  apdares darbu tehniķu četrgadīgā grupa, kurā audzēkņi iegūst gan profesiju, gan vidusskolas izglītību, bet ar nākamo mācību gadu mums plānots izstrādāt šādu kursu arī galdniekiem. Bet arī tagad audzēkņi pēc trīs gadu kursa var turpināt mācības vidusskolas kursā.” Ir domāts par jaunas specialitātes piedāvājumu – sanitārtehnisko iekārtu montētājs metinātājs, jo pēc šīs profesijas ir pieprasījums darba tirgū.

Mūsdienīgi kabineti un darbgaldi

Nosaukuma maiņa nav pašmērķis. “Liepājas darba devējiem tiešām bija ļoti vajadzīgs, lai mēs vairāk nodarboties ar koledžas līmeņa speciālistu sagatavošanu,” sacīja Z.Finka. Skola ar darba devējiem sadarbojas dažādos līmeņos prakses laikā, darba devēji piedalās kvalifikācijas eksāmenos, tāpēc viņu vērojums un atzinums ir svarīgs ceļā uz koledžas līmeņa mācību iestādi.

Lai mācītu jaunus, kvalificētus kadrus, ir nepieciešama materiālās bāzes uzlabošana un modernu kabinetu un darbnīcu iekārtošana. 48.arodvidusskolā ar ESF projekta finansiālu atbalstu iekārtota mūsdienīga šūšanas darbnīca, tagad Eiropas Sociālā fonda projektā iekārto arī jaunu modernizētu virtuvi. Vecās iekārtas pašlaik tiek demontētas, un augustā virtuve tiks pilnīgi apgādāta ar jaunām ēdiena gatavošanas iekārtām

Vēl viena ļoti būtiska aktualitāte, kā atzina Zaiga Finka, ir datormācības klase, kurā topošie ēdināšanas nozares speciālisti varēs apgūt datorizētu kalkulācijas veidošanu, kura notiek visos Latvijas labākajos restorānos, bet kuru skolās līdz šim nemācīja, jo nebija tam nepieciešamo datorprogrammu. Skolā pašlaik tiek īstenoti trīs Eiropas Sociālā fonda projekti, bez jaunajiem modernizētiem kabinetiem, uzsākot jauno mācību gadu, būs sagatavoti jauni metodiskie materiāli, kas padarīs mācību stundas mūsdienīgas un interesantas, ļaujot topošajiem speciālistiem vairāk strādāt patstāvīgi un aktīvi līdzdarboties mācību vielas apguvē.

31.arodvidusskolas sadarbībā ar nākamajiem darba devējiem akcents likts uz prakses laiku, un pašlaik vairs nav problēmu ar prakses vietām, darba devēji labprāt ņem pie sevis topošos celtniekus. Skolā pirms pāris gadiem labiekārtota galdnieku darbnīca, kas jauniešiem dod iespēju mācīties strādāt ar modernu aparatūru. Lai labiekārtotu arī citas darbnīcas, nepieciešama līdzekļu piesaiste, skolā pieņemts darbu projektu vadītājs, lai rastu iespēju gan skolotāju tālākizglītībai, gan specialitāšu attīstībai. Mācību iestāde piedalījusies arī Izglītības pārvaldes izsludinātajos projektu konkursos, ir iesniegti arī citi projektu pieteikumi, top audzēkņu prakšu vietu projekts, tāpat ar projektiem skola cer tikt pie jaunas ventilēšanas iekārtas darbnīcā, kurā profesiju apgūst metinātāji. Skolas labiekārtošanā un remontdarbos piedalās arī paši audzēkņi.

Vēlas kļūt par ēdināšanas speciālistiem, galdniekiem, tehniķiem…

Arodvidusskolās sāk pieņemt dokumentus. “Mums jau tagad ir vērojams liels interesentu pieplūdums,” sacīja Zaiga Finka. “Un tas mūs pat zināmā mērā izbrīna, jo vidusskolu beidzēju skaitam taču ir tendence sarukt.” Pašlaik 48.arodvidusskolā jauniešu starpā populāras ar ēdināšanu saistītas profesijas. Darba tirgū pieprasīti ir viesnīcu servisa speciālisti. Vēl gaida nākamos šuvējus, kuriem ir iespēja apgūt profesiju moderni iekārtotā kabinetā un pie mūsdienīgām iekārtām. Ar šo gadu uzņem jaunā profesijā – viesmīlis, kurā var iestāties jaunieši pēc vidusskolas izglītības ieguves. Līdz šim Liepājā nemācīja šādā profesijā, bet pēc tās bija liels darba devēju pieprasījums. Skola piedāvāja topošajiem speciālistiem apgūt darba iemaņas ne tikai praksē mūsu valsts iestādēs un uzņēmumos, bet arī praktizēties un apgūt darba pieredzi ārvalstīs. 48.arodvidusskolas audzēkņi ir bijuši Itālijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Spānijā. Jaunums ir tāds, ka audzēknis, kurš labi mācās un ir aktīvs, var dabūt pat 35 latus lielu stipendiju, bet audzēknis ar vidējām sekmēm saņem stipendiju 17 latu robežās.

31.arodvidusskolā, kurā apgūst ar celtniecību saistītas specialitātes, populāra ir četrgadīgā apdares darbu tehniķu grupa, kur jau tagad veidojas konkurss – divi kandidāti uz vienu vietu,   puiši labprāt vēlas apgūt galdnieka specialitāti.

Arodvidusskolu audzēkņi iekļaujas pilsētas mēroga pasākumos kopā ar vispārizglītojošo skolu skolēniem. Darbojas  skolēnu pašpārvalde, ir sporta spēles, viņi piedalās priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 48.arodvidusskolas audzēkņi tiek uzlūgti    Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studentu rīkotajos pasākumos. 31.arodvidusskolā darbojas koris, tautisko deju ansamblis, teātris. Šie kolektīvi piedalījusies pilsētas skatēs, sarīkojumos, arī amatnieku svētkos pilsētā un valstī.

Mācās arī skolotāji

“Mūsu skolotāji ir gatavi strādāt koledžā. Tam apliecinājums ir arī no darba devēju puses, kuri uzsvēruši, ka mums nepieciešams gatavot vidējā līmeņa kadrus un ka mēs tam esam gatavi,” sacīja Zaiga Finka. 48.arodvidusskolas pedagogu lielākajai daļai ir vismaz divas augstākās izglītības – pedagoģiskā un profesionālā, kā arī daudziem ir Amatniecības kameras piešķirtais amata meistara nosaukums. Sava veida sadarbības apliecinājums ir dažādi profesionālie kursi, kuros darba devējus māca arodvidusskolas pedagogi, savukārt skolā strādājošie, tiekoties ar profesionāliem darbiniekiem, mācās no viņiem, kā arī aicina darba devējus iepazīstināt pedagogus ar aroda novitātēm. Piemēram, Liepājā pulcējās visas Latvijas profesionālās izglītības gastronomijas skolotāji, kurus mācīja restorāna “Upe” šefpavāre Kristīne Otmane.

Savu kvalifikāciju ceļ arī 31.arodvidusskolas pedagogi, viņi piedalās kursos, trīs vispārizglītojošo priekšmetu – matemātikas, fizikas un vides mācības skolotāji iesaistījušies projektā, kas palīdz pilnveidot gan zināšanas, gan uzlabot materiāli tehnisko bāzi, iegūstot gan izdales materiālus, gan datorus un modernizētu tāfeli.

Daina Meistere,
“Kurzemes Vārds”

Mācās topošie gastronomijas speciālisti.

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz