Otrdiena, 20. oktobris Leonīda, Leonīds
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Ūdens ir sakustējies

Ūdens ir sakustējies
25.05.2007 13:20

0

Liepājā ir dzimusi ideja atjaunot Latvijas Rakstnieku savienības nodaļu. Jau notikušas vairākas sanāksmes, kurās piedalījušies gan literāti, gan pilsētas Kultūras pārvaldes speciālisti. “Kultūras Pulsu” interesēja gan mūspuses literātu iekļaušanās šajā rakstniekus apvienojošajā organizācijā, kā arī pašu literātu domas un spriedumi par to, ko viņiem dod Rakstnieku savienības nodaļa un ko viņi var dot tai.

Projekti, tikšanās, sadarbība – ne tikai galvaspilsētā

Sandra Vensko ir apņēmības pilna būt par mūspuses literātu interešu pārstāvētāju Latvijas mērogā. Viņa pārstāvēja Liepājas profesionālo rakstnieku kopu Rīgā, J.Misiņa bibliotēkā notikušajā Latvijas Rakstnieku savienības gada pilnsapulcē. 

S.Vensko pastāstīja, ka Rakstnieku savienību pēc pārvēlēšanas turpina vadīt Ieva Kolmane. Jaunās valdes sastāvā ir dzejnieki, dramaturgi, rakstnieki – Līvija Akurātere, Jānis Jurkāns, Ronalds Briedis, Aivars Eipurs un citi labi pazīstami un ar Liepājas aktivitātēm saistīti literāti. Arī Revīzijas komisiju veido visnotaļ zināmi cilvēki, arī Dramaturgu ģildes vadītājs Dainis Grīnvalds.

“Ne velti pieminu šos cilvēkus, jo ar katru no viņiem rakstošajiem liepājniekiem izveidojusies gan informatīva rakstura, gan projektu līmeņa sadarbība. Sadarbojoties mūsu jaunieši no “Dzejnieka namiņa” un rajona Radošās apvienības autori guvuši ne vien praktisku, bet arī vērtīgu literāro pieredzi, piedalījušies Rīgas sarīkojumos,” pastāstīja S.Vensko un papildināja, ka šogad vairāki jaunie autori atkal guvuši konsultantu atzinību. Dzejnieks A.Eipurs ielūdzis jau konkrētus jaunos Liepājas autorus darboties vasaras nometnē “Aicinājums”. Tāpat liepājnieki gūst ierosmi no Rīgā esošo literātu aktivitātēm. Ēriks Hānbergs bija ierosinātājs Egona Līva kopoto rakstu izdošanai. Sandra Vensko izdomāja, ar ko mēs sliktāki, un bija idejas autore Olafa Gūtmaņa “Rakstu” četru krājumu izdošanai.

Rīgā un arī Liepājā kā izbraukuma sesijas notika un notiks R.Brieža un liepājnieku kūrētie Rakstnieku savienības un Latvijas Universitātes kopīgi veidotās kultūras programmas pasākumi. Ceļā uz profesionāla rakstnieka statusu jaunākās un vidējās paaudzes literāti turpinās mācības “Literārā akadēmijā”.

Mērķprogrammas, ko izstrādā Latvijas Rakstnieku savienība, ir vērā ņemams kultūras pienesums ne tikai galvaspilsētas autoriem, tās lietderīgums atspoguļojas arī reģionos, uzskata liepājniece. Šobrīd plecu pie pleca ar Rīgas kolēģiem notiek gan jauno autoru dzejas lasījumi un konsultācijas Karostā, gan Dzejas dienu sarīkojumi Liepājā nav iedomājami bez interesantiem viesiem no galvaspilsētas. Dažādu jaunu projektu tapšana notiek, savstarpēji izrunājot konkrētas lietas gan Rīgā, gan Liepājā. “Šobrīd rakstnieku komunicēšanās notiek intensīvāk kā jebkad, jo pieejamie elektroniskie mediji un savienības jaunizveidotā mājaslapa ir ērts sazināšanās veids, un katrs vērā ņemams pasākums rod atbalsi dažādās brīvi pieejamās preses relīzēs,” sacīja S.Vensko. “Rakstnieku savienības sāpīgs moments šobrīd ir finanšu trūkums – savulaik savienības lepnums – gleznas, kas piederējušas mūsu organizācijai, ir pārdotas un nu atrodas uzņēmēja Raimonda Gerkena īpašumā. Var teikt arī tā, viena no prestižākajām kultūrveicinošajām organizācijām, kura savulaik apdzīvoja lepno Benjamiņa namu, šobrīd ir spiesta izdzīvot ar tiem finanšu līdzekļiem, kādus pati spējīga sev sarūpēt. Tāpēc runāts tika gan par izdevējdarbību peļņas nolūkos, gan Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu, starptautisko rakstnieku nama Ventspilī un Rakstnieku mājas Jūrmalā lietderīgu izmantošanu. Rakstnieku rindās atkal uzņemti jauni, talantīgi ļaudis, liepājniekiem jau pazīstama iepriekšējo gadu Dzejas dienu viešņa, autore Ērika Bērziņa, kā arī bijusī liepājniece Monika Zīle.”

Tas jādara pašiem!

“Mūsdienīgs literāts nav iedomājams kā šauri novadniecisks, sava lokālpatriotisma pārņemts, bieži vien nevarīgu vārdu savirknējumu autors. Literāts šodien rada literatūru Latvijai un strādā ar projektiem, kā radošs cilvēks mīl klusumu un grib, lai lasītāji to lutina. Reālā situācija rāda, ka Rakstnieku savienība gan piedāvā iespēju strādāt savos radošajos namos, gan rosina kopīgiem spēkiem meklēt risinājumu, kā rast saikni ar Kultūras un Izglītības ministrijām. Mūsdienu laiks ir parādījis, ka rakstīt savam priekam rakstnieks nevar atļauties, ir jāstrādā un pašiem jārada kultūrpolitika tur, kur dzīvojam. Liepājnieki to šobrīd aktīvi dara, izdodot grāmatas, rakstot klasisku, modernu dzeju un prozu, cienot jaunākos kolēģus un rosinot tos aktīvi iekļauties kultūras apritē,” uzskata S.Vensko. Viņa atcerējās: “Kad mēs, liepājnieki, nācām klajā ar ideju dibināt Rakstnieku savienības nodaļu, reakcija bija dažāda. No pārsteiguma līdz pat tādam kā izbrīnam, ko tad jūs, vai atdalīties gribat?”

Bet uz to liepājniekus mudināja dažāda veida aktivitātes un tas, ka saskatīja pilsētas pašvaldības ieinteresētību un atbalstu, kas izpaužas gan grāmatu izdošanā, gan sarīkojumu rīkošanā.

Kas tad cits to darīs, ja ne mēs paši, to ir sapratuši Liepājas literāti, domājot par tālākiem darbības virzieniem. Un tie ir gan jaunu kontaktu veidošana, gan veco atjaunošana, kā, piemēram, kādreiz tik populāro sadarbību ar kaimiņvalsts – Klaipēdas literātiem Lietuvā. Bet jebkura veida darbība prasa pamatīgu darbu un, protams, arī finanses.

Profesionālisma latiņa ir augsta

“Liepājā jau ir bijusi Rakstnieku savienības nodaļa,” atcerējās Rakstnieku savienības biedrs, dzejnieks Olafs Gūtmanis. Viņš pastāstīja, ka savulaik, pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, viņš bija šīs nodaļas vadītājs, viņam maksāja algu, bija ierādītas telpas toreizējā Skolotāju namā. Pie Olafa Gūtmaņa nāca pazīstami literāti, iesācēji, dzejas mīļotāji, viņš sniedza konsultācijas.

“Tagad laiki un nodaļas uzdevumi ir mainījušies,” sacīja rakstnieks. “Domāju, ka Rakstnieku savienības nodaļa varētu daudz ko dot pilsētas literārās dzīves organizēšanā, kā arī sakaru veidošanā gan ar citiem Latvijas rakstniekiem, gan ārpus valsts robežām, arī Dzejas dienu rīkošanā un literāra izdevuma veidošanā. Patīkami, ka mūs atbalsta pilsētas pašvaldība. Tāda veida darbība prasa līdzekļu piesaisti, ko varētu veikt nodaļa. Atbalstu Sandras Vensko kandidatūru, viņa ir enerģiska, saprotoša, darbīga un daudz ko varētu paveikt nodaļas vadītājas amatā.”

Rakstnieku savienības priekšsēdētāja Ieva Kolmane atzina, ka viņa Liepājas puses literātu aktivitātes vērtē pozitīvi, un ir priecīga, ka notiek tāda darbības decentralizācija, ka cītīgi strādā arī Latvijas novadu un pilsētu rakstnieki un dzejnieki.

“Liepājas nodaļas izveide pavērs jaunas darbības iespējas ārpus Rīgas, bez tam Savienības statūtos ir paredzēta filiāļu veidošana, tā kā nekādu šķēršļu tādā plāksnē nevarētu būt. Un es ceru, ka liepājnieku iniciatīva aktivizēs arī citu pilsētu un rajonu literātus,” sacīja Ieva Kolmane.

Kultūras pārvalde bija Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas atjaunošanas idejas iniciatore. Kā sacīja Pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Lelde Vīksna, pilsētā ir nepieciešama profesionāla organizācija, ar kuras biedriem un vadītāju risināt ar rakstniecību un literātiem saistītus jautājumus.

“Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas uzdevums ir piesaistīt jaunus radošus cilvēkus, viņus atbalstīt. Mums ir seši Rakstnieku savienības biedri, un viņu profesionālisms rosina jaunos cilvēkus savu radošo latiņu pacelt augstāk. Tāpat nodaļas ieteikums noderēs, lemjot gan par atbalstu grāmatu izdošanā, gan par radošajiem sarīkojumiem un pieredzes apmaiņas braucieniem pie kaimiņvalstu literātiem,” sacīja L.Vīksna.

Daina Meistere,

Jauna grāmata ir svētki kā autoram, tā lasītājiem. Olafa Gūtmaņa “Rakstu” 2.sējuma atvēršanas svētkos – apsveicējs Teodors Eniņš, Sandra Vensko, rakstu autors un domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde.

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz