Sestdiena, 6. jūnijs Ingrīda, Ardis
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Pilsētas basketbola čempionāta nolikums

Pilsētas basketbola čempionāta nolikums
Foto: HeungSoon from Pixabay
02.12.2019 16:15

1.MĒRĶI

1.1. Noskaidrot Liepājas pilsētas basketbola čempionāta uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.

1.2. Popularizēt un attīstīt basketbolu LIEPĀJĀ UN LIEPĀJAS apkaimē.

2.DALĪBNIEKI

2.1. LPBČV DALĪBNIEKI ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, treneri, treneru palīgi, un citi komandu līdzdalībnieki, komandu un klubu vadība, LBS licencēti laukuma tiesneši, galdiņa tiesneši un LPBČV amatpersonas.

2.2. Komandu vadībai jānodrošina savas komandas visu dalībnieku iepazīstināšana ar nolikumu un LPBČV galvenā tiesneša lēmumiem.

2.3. Komandu vadība ar rezultātiem var iepazīties interneta mājas lapā: www.liepajniekiem.lv, www.basket.lv, kā arī Liepājas pilsētas basketbola čempionāta Facebook lapā.

3. VADĪBA

3.1. Sacensības organizē Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūra sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.

3.2. LPBČV organizators Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūra; galvenais koordinators un galvenais tiesnesis Mārtiņš Kozlovskis.

3.3. Par spēļu kalendāru, to apstiprināšanu un izmaiņām atbild un apstiprina LPBČV galvenais tiesnesis.

3.4. Par sacensību norisi atbilstoši nolikuma un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasībām, soda sankciju noteikšanu, lēmumu pieņemšanu, kā arī laukuma tiesnešu nozīmēšanu vadīt LPBČV spēles atbild galvenais tiesnesis.

3.5. Visus lēmumus LPBČV galvenais tiesnesis nosūta klubu komandām.

3.6. Par sacensību norisi, kas saistīts ar sekretariāta darbību, kā arī par sekretariāta nozīmējumiem uz spēlēm atbild galvenais tiesnesis.

3.7. Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmuma pieņemšanu atbild LPBČV KONFLIKTU komisija.

3.8. Par sacensību norises kontroli atbilstoši Nolikumam un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasībām atbild LPBČV koordinators un galvenais tiesnesis.

3.9. LPBČV vadībai JĀNODROŠINA:

3.9.1. Basketbola noteikumiem atbilstoša sporta zāle;

3.9.2. 2 (divi) laukuma tiesneši, sekretārs, laika ņēmējs;

3.9.3. Sacensībām atbilstošs tablo un 24 sekunžu hronometrs;

3.9.4. 3 (trīs) LPBČV protokoli (katrai komandai un galvenajam tiesnesim);

3.9.5. Divas ģērbtuves;

3.9.6. Spēļu laikā pirmās neatliekamās medicīnas nodrošinājums sporta zālē (medicīnas aptieciņa);

3.9.7. Smagākas traumas gadījumā ātrās palīdzības izsaukšana;

3.9.8. Laukuma tiesnešu un galdiņa tiesnešu pakalpojuma samaksa atbilstoši punktam 10.12.

4. KOMANDU OFICIĀLIE PIETEIKUMI

4.1.Komandām jāiesniedz komandas sastāvu oficiālie pieteikumi LPBČV vadībai līdz 20.oktobrim;

4.2. Oficiālajiem komandu pieteikumiem jābūt rakstītiem uz īpašas LPBČV veidlapas un jābūt norādītam:

4.2.1. Komandas nosaukumam.

4.2.2. Spēlētāja vārdam, uzvārdam.

4.2.3. Spēlētāja pozīcijai laukumā.

4.2.4. Spēlētāja dzimšanas datiem (diena, mēnesis, gads).

4.2.5. Spēlētāja augumam – cm.

4.2.6. Spēlētāja svaram – kg.

4.2.7. Komandas galvenā trenera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.

4.2.8. Komandas menedžera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.

4.3. Oficiālajā komandas pieteikumā vienlaicīgi nedrīkst būt pieteikti vairāk par 18 (astoņpadsmit) spēlētājiem.

4.4. Komandas savus sastāvus drīkst izmainīt vai papildināt TIKAI līdz STOP TERMIŅAM, t.i. līdz 2019. gada 31. decembrim.

4.5. Spēlētāju pāreja no vienas komandas uz otru ir iespējama TIKAI līdz STOP TERMIŅAM, t.i. līdz 2019. gada 31. decembrim, samaksājot EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) skaidrā naudā vai arī pārskaitot EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras bankas kontā.

4.6. Spēlētājs drīkst būt pieteikumā tikai vienas komandas sastāvā, līdz ar to spēlēšana divās divīzijās vienlaikus ir aizliegta. Pāreja no vienas komandas uz otru ir iespējama, atbilstoši 4.5.punktam.

4.7. Uz vienu spēli komandā jābūt pieteiktiem un jāpiedalās spēlē ne mazāk kā 5 spēlētājiem.

4.8. Uz vienu spēli komandā nedrīkst būt pieteikti un piedalīties spēlē vairāk kā 12 spēlētāji.

4.9. Par komandas izstāšanos no sacensībām pēc OFICIĀLO PIETEIKUMU iesniegšanas sods EUR 100. Soda naudas nenomaksāšanas gadījumā komandai nav tiesības piedalīties Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes un Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras rīkotajās sacensībās nākošajās sezonās līdz finansiālo saistību pilnīgai izpildei.

5. SACENSĪBAS

5.1. Spēles notiek saskaņā ar nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem, kā arī FIBA oficiālajām noteikumu izmaiņām, interpretācijām un papildinājumiem.

5.2. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā Nolikums un pēc tam FIBA oficiālie basketbola noteikumi.

5.3. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai FIBA noteikumos, lēmumus pieņem LPBČV atbildīgā amatpersona atbilstoši noteiktajai kompetencei.

5.4. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar konkrētu spēli un nav īpaši minēts Nolikumā vai FIBA oficiālajos basketbola noteikumos, lēmumus pieņem galvenais tiesnesis vai konkrētās spēles laukuma vecākais tiesnesis.

5.4.1. LPBČV oficiālais pārstāvis konkrētajā spēlē ir spēles vecākais tiesnesis.

5.5. LPBČV notiek no 2019. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 26. aprīlim.

5.6. LPBČV drīkst pieteikt jebkuru basketbola komandu no LIEPĀJAS un LIEPĀJAS RAJONA.

6. IZSPĒĻU KĀRTĪBA

6.1. Visas LPBČV spēles tiks aizvadītas SIA ”Liepājas Olimpiskais Centrs” sporta zālēs.

6.2. LPBČV komandas savas spēles aizvadīs divās divīzijās, izspēlējot divu riņķu turnīru.

6.3. Pēc grupu turnīra noslēguma labākās sešas komandas spēlē PLAY-OFF.

6.4. PLAY-OFF izspēle:

6.4.1. Pirmā kārta: labākās divas komandas automātiski kvalificējas pusfinālam 1. un 2.divīzijas ietvaros. Tiek aizvadīti ceturtdaļfināli, kur uzvarētājs tiek noskaidrots līdz vienas komandas divām uzvarām (3.vieta – 6.vieta; 4.vieta – 5.vieta).

6.4.2. Otrā kārta: pusfināli, kur uzvarētājs tiek noskaidrots līdz vienas komandas divām uzvarām (1.vieta – 4./5.vieta; 2.vieta – 3./6.vieta).

6.4.3. Trešā kārta (Fināli): Par 3.vietu pusfināla spēļu zaudētāji; par 1.vietu pusfināla spēļu uzvarētāji 1. un 2.divīzijas ietvaros.

6.5. Pirmās divīzijas pēdējās vietas īpašnieki zaudē savu vietu 1.divīzijā un nākošajā gadā būs jāsāk startēt no 2.divīzijas. Savukārt 2.divīzijas čempioni izcīnīs tiesības piedalīties nākošā gada pilsētas basketbola čempionāta 1.divīzijas ietvaros.

6.6. SPĒĻU KALENDĀRS:

6.6.1. Spēļu kalendāra projekts tiks nodots komandu rīcībā ne vēlāk kā 6 dienas un APSTIPRINĀTAIS spēļu kalendārs tiks nodots komandu rīcībā ne vēlāk kā 4 dienas pirms spēļu kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākuma.

6.6.2. Nopietnu iemeslu gadījumā komandām ir tiesības iesniegt lūgumus LPBČV organizatoram par spēļu kalendāra projekta izmaiņām, bet ne vēlāk kā 5 dienas pirms kalendārā minētās pirmās spēles sākumam, pirms tam vienojoties par to ar konkrētās spēles pretinieku komandas vadību – nosakot pārceltās spēles jauno norises datumu un laiku.

6.7. APSTIPRINĀTO LPBČV OFICIĀLO SPĒĻU KALENDĀRU izmainīšanas procedūra:

6.7.1. Nopietnu iemeslu dēļ komandai (iniciatoram) ir tiesības lūgt izmainīt Apstiprināto čempionāta spēļu kalendāru:

6.7.1.1. ne vēlāk kā 4 dienas līdz konkrētās spēles sākumam, pirms tam vienojoties par to ar konkrētās spēles pretinieku komandas vadību, nosakot pārceltās spēles jauno norises datumu un laiku, ja pretinieku komanda piekrīt izmaiņām;

6.7.2. Nopietnu iemeslu dēļ komandai (iniciatoram) ir tiesības lūgt samainīt spēles vietām Apstiprinātajā spēļu kalendāra ne vēlāk kā4 dienas līdz konkrēto spēļu sākumam, pirms tam vienojoties par to ar konkrēto spēļu pretinieku komandu, nosakot samainīto spēļu jaunos norises datumu un laiku.

6.7.3. Spēļu kalendāru drīkst izmainīt tikai LPBČV galvenais tiesnesis, ņemot vērā iesniegumu ar abu komandu vienošanās parakstiem un iesniegtu pārceltās spēles jauno norises datumu un laiku.

7. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

7.1. Komandas savas komandas oficiāli iesniegtos pieteikumus drīkst IZMAINĪT vai PAPILDINĀT TIKAI līdz attiecīgās sezonas STOP TERMIŅAM, t.i. līdz 2019. gada 31. decembrim.

7.2. SPĒLĒTĀJI, kuri nav ierakstīti LPBČV pieteikumos, NEDRĪKST piedalīties sacensībās. Par šī punkta neievērošanu sods – EUR 30 un komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra tabulā 0 punkti.

7.3. Vienas komandas spēlētājiem LPBČV obligāti jāspēlē vienādās sporta formās (vienādi krekli, vienādas bikses). Garos sporta apakškreklus lietot AIZLIEGTS. Atļauts lietot tikai īsos sporta apakškreklus attiecīgās formas tērpa krāsās. Par punkta neievērošanu soda nauda EUR 3 par katru spēlētāju.

7.4. Izslēgšanas spēlēs jeb PLAY-OFF var piedalīties tie dalībnieki, kas regulārajā čempionātā ir nospēlējuši kā minimums 30% spēļu (četras spēles).

8. LPBČV KONFLIKTU KOMISIJA

8.1 LPBČV KONFLIKTU KOMISIJAS uzdevums ir izskatīt protestus, konfliktsituācijas, disciplināros jautājumus, noteikt NOLIKUMĀ neparedzētās soda sankcijas un pieņemt GALĪGOS LĒMUMUS.

8.2. LPBČV KONFLIKTU KOMISIJAS sastāvs:

8.2.1. LPBČV organizators un galvenais tiesnesis – Mārtiņš Kozlovskis;

8.2.2. LPČBV visu komandu konkrētie pārstāvji.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS

9.1. Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda naudas nomaksu atbilstoši NOLIKUMA prasībām. Par šī punkta neievērošanu sods komandai atbilstoši punktam 11.1.

9.2. Komandas dalības maksa 2019./20. gada sezonā ir EUR 320,00 (trīs simti divdesmit eiro, 00 eiro centi).

9.3. Komandas dalības maksa 50 % apmērā ir jānomaksā līdz 2019. gada 26. oktobrim un atlikušie 50% līdz 2019. gada 31. decembrim. Ja komandai ir iespējams, drīkst dalības maksu veikt vienā maksājumā.

9.4.  Ja dalības maksa netiek samaksāta līdz 31. decembrim komanda no sacensībām tiek atskaitīta un spēkā stājās Nolikuma punkts 4.9.

9.5.  Visi finansiālie darījumi tiek kārtoti pārskaitot naudu Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras bankas kontā vai maksājot skaidrā naudā.

10. TIESNEŠI

10.1. Sacensībās drīkst piedalīties tikai LATVIJAS BASKETBOLA SAVIENĪBAS licencēti laukuma tiesneši un galdiņa tiesneši.

10.2. Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus nozīmē tikai LPBČV galvenais tiesnesis.

10.3. Uz vienu spēli tiek nozīmēti divi laukuma tiesneši.

10.4. Laukuma tiesnešiem un galdiņa tiesnešiem jāievēro nolikuma un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasības.

10.5. Punkta 10.4. neievērošanas gadījumā soda sankcijas noteiks LPBČV KONFLIKTU komisija.

10.6. Laukuma tiesnešiem par atteikšanos no nozīmējuma jāpaziņo LPBČV galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 48 stundas līdz nozīmētās spēles sakumam.

10.7. Par laukuma tiesneša neierašanos uz spēli bez attaisnojoša iemesla vai atteikšanās no nozīmējuma vēlāk kā 10 stundas līdz spēles noteiktajam sākuma laikam, sodu nosaka LPBČV KONFLIKTU komisija.

10.8. Atteikšanās no nozīmējuma bez attaisnojoša iemesla vēlāk kā 48 stundas, bet ne vēlāk kā 10 stundas līdz nozīmētās spēles sākumam, sodu nosaka LPBČV KONFLIKTU komisija.

10.9. Laukuma tiesnešiem, un galdiņa tiesnešiem spēles dienā līdz spēlei un pēc spēles sporta kompleksa telpās ALKOHOLISKOS dzērienus lietot AIZLIEGTS. Par šī punkta neievērošanu sodu noteiks LPBČV KONFLIKTU komisija.

10.10. Gadījumos, ja tiks pierādīta jebkura tiesneša tendencioza darbība kādas komandas labā vai atrašanās alkohola vai citu vielu apreibinošā stāvoklī pildot tiesneša pienākumus, sankcijas pret šo tiesnesi pieņems galvenais tiesnesis, līdz pat tiesneša diskvalifikācijai uz visu turnīru.

10.11. Tiesnešu ģērbtuvēs kategoriski aizliegts smēķēt.

10.12. Par vienu spēli pirms nodokļu nomaksāšanas tiek maksāts:

10.12.1. KATRAM GALDIŅA TIESNESIM – € 7,00;

10.12.2. KATRAM LAUKUMA TIESNESIM – € 15,00.

10.13. Gadījumā, ja iesniegts PROTESTS,  LPČBV oficiālajam pārstāvim konkrētajā spēlē (punkts 5.4.1.) 15 minūšu laikā pēc punkta 12.1.4. izpildes obligāti jāpaziņo par to galvenajam tiesnesim pa tālruni.

10.14. Par jebkuru NOLIKUMA punktu neievērošanu jebkurš dalībnieks var ziņot spēles vecākajam tiesnesim un pēc tam pašam jāiesniedz detalizēts rakstisks notikuma izklāsts galvenajam tiesnesim. Tiesneši CENTĪSIES novadīt spēles pie jebkuriem Nolikumā minētajiem pārkāpumiem un pēc tam rakstiski ziņos par notikušo galvenajam tiesnesim, kurš pieņems nolikumam un FIBA noteikumiem atbilstošu lēmumu.

10.15. Tiesnešiem OBLIGĀTI jāziņo galvenajam tiesnesim par jebkuru Nolikuma ievērošanas gadījumu, kā arī par nesportisku un nepiedienīgu rīcību no jebkura dalībnieka puses.

10.16. Komandu vadība ir tiesiska rakstiski izteikt LPBČV organizatoram vai galvenajam tiesnesim savas personīgās atsauksmes par laukuma un galdiņa tiesnešu darbību.

11. SODI

11.1. Par soda naudu nomaksu atbild vainīgā spēlētāja, trenera vai komandas līdzdalībnieka KOMANDA. Soda nauda ir jānomaksā līdz KOMANDAS nākošajai spēlei, pretējā gadījumā tā nedrīkst piedalīties konkrētajā spēlē. Ja komanda nav nomaksājusi soda naudu augstāk minētājā laikā, par katru spēli, kurā komanda nedrīkst piedalīties, tai tiek piešķirts zaudējums 0:20 un komandu tabulā 0 punktu.

11.2. Soda naudas jāapmaksā ar pārskaitījumu Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras bankas kontā vai attiecīgās komandas pārstāvim to samaksājot skaidrā naudā.

11.3. Komandas neierašanās uz spēli vai ierašanās ar mazāk kā 5 (pieciem) spēlētājiem – sods EUR 30,00 un tai tiek piešķirts zaudējums 0:20 un komandu tabulā 0 punktu.

11.4. Par atkārtotu komandas neierašanās uz spēli vai ierašanās ar mazāk kā 5 (pieciem) spēlētājiem – sods EUR 80,00 un tai tiek piešķirts zaudējums 0:20 un komandu tabulā 0 punktu.

11.5. Komanda pārtrauc spēli neatkarīgi no iemesla, izņemot, ja komanda zaudē spēli, izstājoties, sods EUR 30,00 un komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra tabulā 0 punktu.

11.6. Par katru OTRO tehnisko vai nesportisko piezīmi vienas komandas spēlētājiem, trenerim vai komandai spēles laikā – sods EUR 10,00.

11.7. Diskvalificējoša piezīme jebkuram spēles dalībniekam – sods EUR 20,00.

11.8. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā, par ko ir jāatstāj sporta zāle spēles laikā, jebkuram spēles dalībniekam vai spēles laikā jebkuram citam LPBČV dalībniekam – sods EUR 30,00.

11.9. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā uzreiz pēc spēles (apmēram 40 minūtes) jebkuram dalībniekam – sods EUR 50,00.

11.10. Par jebkura dalībnieka vēršanos ar rupjiem vārdiem, draudiem vai ar agresīvu uzvedību pret jebkuru citu dalībnieku:

11.10.1. Spēles laikā sods – EUR 20,00.

11.10.2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla (apmēram 40 min. laikā), sods – EUR 20,00.

11.11. Par laukuma tiesneša vai galdiņa tiesneša fizisku aizskaršanu (tīšu sitienu vai grūdienu):

11.11.1. SPĒLES LAIKĀ sods – vainīgā diskvalifikācija un EUR 100,00;

11.11. 2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla (apm. 40 minūtes) sods – vainīgā diskvalifikācija un EUR 100,00.

11.12. Visos gadījumos, kad spēli neuzsāk vai pārtrauc un vainīgajai komandai piešķir zaudējumu, naudas sods atbilstoši punktam 11.3. vai 11.5., ja pie pārkāptā NOLIKUMA punkta nav noteikts citādāk.

11.13. Ceļojošā kausa nozaudēšanas/sabojāšanas gadījumā, sods – EUR 300,00. Soda nenomaksāšanas gadījumā komandai tiek AIZLIEGTS piedalīties kādā no turpmākajiem Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes un Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras organizētajiem pasākumiem;

11.14. Par nolikuma punktu neievērošanu, kuros nav paredzētas soda sankcijas, lēmumus pieņem LPBČV galvenais tiesnesis.

12. PROTESTS

12.1. Ja KOMANDA ir pārliecināta, ka NOLIKUMA vai FIBA oficiālo basketbola noteikumu neievērošanas rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses un tiek ietekmēts spēles rezultāts, un tā NEATZĪST SPĒLES BEIGU REZULTĀTU, tai ir tiesības iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks notikuma izklāsts) un EUR 20,00 (divdesmit eiro) lielu drošības naudu, pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošas prasības:

12.1.1. Spēles laikā uzreiz pēc attiecīgā spēles momenta, tiklīdz bumba ir “mirusi”, komandas trenerim vai kapteinim ir jāpaziņo vecākajam tiesnesim, ka par konkrēto momentu tiks iesniegts PROTESTS.

12.1.2. Ja arī pēc vecākā tiesneša paskaidrojumiem attiecībā par notikušo, treneris tomēr vēlas iesniegt PROTESTU, viņam jāatzīmē protokola apakšējā brīvajā daļā spēles laiks, kurā incidents noticis. Piemēram: “iespējams protests par notikumu spēles 3.ceturtdaļas 2.minūtē” un paraksts.

12.1.3. Uzreiz pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris nav pārdomājis iesniegt protestu, komandas kapteinim jāparakstās protokolā speciāli tam paredzētajā vietā.

12.1.4. 20 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris nav pārdomājis, jāiesniedz LPBČV oficiālajam pārstāvim konkrētajā spēlē (punkts 5.4.) parakstīts PROTESTA iesniegšanas apstiprinājums (nav sīki jāpaskaidro notikušais).

12.1.5. 20 (divdesmit) stundu laikā pēc spēles beigu signāla, ja KOMANDAS TRENERIS UN VADĪBA nav pārdomājusi, jāiesniedz LPBČV galvenajam tiesnesim, apstiprināts ar trenera parakstu, EUR 20,00 (divdesmit eiro) skaidrā naudā vai arī bankā apstiprināts maksājuma uzdevums par EUR 20,00 (divdesmit eiro) pārskaitīšanu Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras bankas kontā.

12.2. Gadījumā, ja komanda uzskata, ka kāds no LPBČV galvenā tiesneša lēmumiem neatbilst NOLIKUMA un FIBA oficiālo noteikumu prasībām, tai ir tiesības iesniegt RAKSTISKU PROTESTU un EUR 20,00 (divdesmit eiro) lielu drošības naudu, pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošu procedūru:

12.2.1. Vispirms konkrētais jautājums jāizrunā ar LPBČV galveno tiesnesi un, ja pēc viņu paskaidrojumiem par konkrēto lēmumu komanda nav pārdomājusi, rakstisks PROTESTS (sīks notikuma izklāsts) apstiprināts ar trenera parakstu, EUR 20,00 (divdesmit eiro) skaidrā naudā vai arī bankā apstiprināts maksājuma uzdevums par EUR 20,00 (divdesmit eiro) pārskaitīšanu Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras bankas kontā, jāiesniedz LPBČV organizatoram.

12.3. Ja PROTESTS ir iesniegts atbilstoši nolikuma punktam 12.1. vai 12.2., LPBČV KONFLIKTU komisijai 48 stundu laikā no protesta iesniegšanas brīža jāsasauc sēde un jāpieņem galīgais lēmums.

12.4. Laukuma tiesnešu un galdiņa tiesnešu darbība tiks izskatīta TIKAI, ja tiks iesniegts rakstisks PROTESTS atbilstoši nolikuma punktam 12.1.

12.5. PROTESTA apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek ar pārskaitījumu atgriezta protesta iesniedzējam 3 bankas darba dienu laikā.

13.APBALVOŠANA

13.1.Par 1. vietas izcīnīšanu 1.divīzijas ietvaros komanda iegūst pilsētas čempiona titulu, dalībnieki tiek apbalvoti ar Liepājas Sporta pārvaldes medaļām un ceļojošo kausu. Ceļojošais kauss uz attiecīgo gadu ir uzvarētāja komandas īpašumā un sākoties nākošā gada pilsētas basketbola čempionāta izslēgšanas spēlēm, tas ir jānogādā organizatoru rīcībā.

13.2. Par 1.vietas izcīnīšanu 2.divīzijas ietvaros komanda tiek apbalvota ar Liepājas Sporta pārvaldes medaļām un speciālu kausu.

13.3. Otrās un trešās vietas ieguvēji abās divīzijās tiek apbalvoti ar medaļām un speciālu kausu.

13.4. Pēc fināla spēles notiks LPČBV apbalvošanas ceremonija, kurā tiks piešķirtas speciālbalvas čempionāta labākajiem spēlētājiem jeb simboliskajam pieciniekam gan pirmās, gan otrās divīzijas ietvaros.

14.KONTAKTI.

LPBČV organizators Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūra.

LPBČV koordinators un galvenais tiesnesis Mārtiņš Kozlovskis. E-pasts [email protected]

LPČBV spēļu oficiālie rezultāti: www.liepajniekiem.lv un www.basket.lv

Ziņas

Kalendārs/rezultāti

Turnīra tabulas

Rezultatīvākie spēlētāji

Komandas

Nolikums

02.12.2019 16:15

Dalies ar šo ziņu

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: [email protected]), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz