Trešdiena, 21. oktobris Severīns, Urzula
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Vija Kriķe: Mācāmies tikai un vienīgi sev

Vija Kriķe: Mācāmies tikai un vienīgi sev
07.06.2007 18:16

0

Skolēniem eksāmenu laiks ir nozīmīgs dzīves posms – ar to viņi apliecina savu gatavību tālākai dzīvei. Gala vērtējums arī nosaka, vai abiturientam būs iespējams turpināt iesākto izglītības ceļu. Uz šobrīd notiekošo eksāmenu tirdzniecību var attiecināt 16. gadsimta  filozofa Fr. Bēkona domu – ”Ja būs pircēji, tad vienmēr būs arī pārdevēji”. Diemžēl mūsdienu sabiedrībā ir ļoti izplatīts viedoklis, ka tikai ar negodīgiem līdzekļiem ir iespējams iegūt kādu labumu sev, un valda uzskats, ka tā ir daudz ērtāk un vieglāk. Jāsaka, ka tā nav tikai skolēnu vai studentu problēma. Arī valsts līmenī ir daudzas nesakārtotas lietas, kas jaunajiem cilvēkiem rada maldīgu priekšstatu par ”pirkšanas un pārdošanas attiecībām”, kas liedz saprast, ka zināšanas nav iespējams nopirkt.

Eksāmenu tirdzniecība man šķiet tāda interesanta lieta, jo nekad nevar zināt, vai iegādātā prece – eksāmena atbildes – atbilst patiesībai. Uzskatu, ka pret to ir iespējams cīnīties, lai gan pirmajā brīdī tas šķiet un izklausās utopiski. Par šo jautājumu sabiedrībā vajadzētu runāt daudz vairāk. Tas ir tikai mirkļa šķitums, ka esmu labāks un pārāks par citiem, jo, kā vēsta sakāmvārds – ”meliem ir īsas kājas”, un tie agrāk vai vēlāk atklāsies.

Ir gluži vienalga, vai jau pirms eksāmena esi zinājis atbildes, vai kāds noslēguma darbu ir izpildījis tavā vietā. Tas tik un tā nozīmē, ka esi nokārtojis pārbaudījumu negodīgiem līdzekļiem. Šādi rīkojoties cilvēks, pirmām kārtām, apzog un nodara pāri pats sev, jo ne vienmēr turpmākajā dzīvē atradīsies kāds, kurš visu izdarīs viņa vietā.

Bieži runā, ka arī augstskolu studenti izmanto neatļautus paņēmienus, lai sasniegtu pozitīvus gala rezultātus, bet Liepājas Pedagoģijas akadēmijā pēdējo desmit gadu laikā ir bijuši tikai kādi pāris gadījumi, kuros konstatēts, ka cilvēks ir izmantojis kāda cita noslēguma darbu.  Augstskolā noslēguma darbu izstrādes gaita ir organizēta tā, lai cilvēkam būtu sarežģīti aizstāvēt cita izstrādātu darbu.  To, vai cilvēks orientējas savā darbā, var ļoti labi atšifrēt un sajust sarunājoties un aizstāvēšanas dienā uzdodot papildu jautājumus. Katrs izstrādātais pētījums ir unikāls.

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas iekšējās kārtības noteikumos studējošajiem ir iestrādāta norma par to, kas notiek, ja konstatē, ka students izmanto neatļautus līdzekļus, lai nonāktu līdz gala vērtējumam. Mācībspēkam tādā gadījumā jāpārtrauc pārbaudījuma process un jāizlemj turpmākā rīcība. Tas vairāk attiecas uz parasto špikošanu. Bet, ja pārkāpums tiek konstatēts augstākā līmenī – noslēguma darbos, arī tad darbs netiek vērtēts un students nesaņem pozitīvu vērtējumu, kas nozīmē, ka iegūt diplomu un absolvēt augstskolu nav iespējams. Augstskolu students var pabeigt un iegūt diplomu par augstāko izglītību tikai un vienīgi pēc noslēguma darba aizstāvēšanas. Cilvēkam varbūt ir iespēja pēc tam atkal atjaunoties studijās, bet tas nozīmē, ka viņš tiks uzmanīts daudz stingrāk un ka darbs, protams, būs jāveic pilnīgi no jauna par citu tēmu un ar citiem nosacījumiem.

Pie plaģiātisma iespējamības daļēji  vainojamas arī mūsdienu modernās tehnoloģijas, ar kuru palīdzību ir iespējams gan nokopēt lapaspuses no grāmatām, gan izprintēt no interneta resursiem. To varētu izskaust, ja liktu saprast, ka mācamies tikai un vienīgi sev, nevis kādam citam. Agrāk vai vēlāk šāds cilvēks būs zaudētājs darba tirgū, jo darba devējus interesē tas, vai tu vari izpildīt un izdarīt uzdoto, nevis tava noslēguma darba atzīme. Tādējādi pirmajā brīdī iegūtie labumi ir īslaicīgi.

Iestājoties Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, tiek ņemti vērā tikai sertificēto eksāmenu rezultāti. Iestājpārbaudījumi ir tikai specifiskās studiju programmās, piemēram, kas ir saistītas ar mākslas jomu, kur uzreiz praktiski tiek novērtētas cilvēka profesionālās iemaņas un prasmes. Tieši tāpēc skolēnu mērķis sertificētajos eksāmenos ir iegūt maksimāli augstu vērtējumu, lai varētu konkurēt ar tiem, kuru līmeņi ir zemāki, bet spēcīgākas citas iemaņas.

Vija Kriķe,
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Personāldaļas vadītāja

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz