Pirmdiena, 26. oktobris Kaiva, Amanda, Amanta
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Kāpēc izvēlēties mācības Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā?

Kāpēc izvēlēties mācības Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā?
Foto: Maija Demitere
12.06.2019 13:19

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola, aicina 9.klašu absolventus iegūt vispārējo vidējo izglītību trijās izglītības programmās:

– vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā;
– vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā;
– vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (teoloģija).

Skolas darbības misija ir maksimālas individuālās izaugsmes iespējas nodrošināšana ikvienam skolēnam. Esam arī ”Skola2030” (ESF projekts ”Kompetenču pieeja mācību saturā” ) pilotskola.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas ietvaros skolēniem ir iespēja padziļināt zināšanas un izpratni par dabas likumsakarībām, izzināt tās daudzveidību un vienotību, pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā un pētnieciskajā darbā.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma nodrošina līdzsvarotu mācību priekšmetu apguvi visās izglītības jomās.

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas (teoloģija) īstenošana tika uzsākta 2017./2018. mācību gadā. Mācību priekšmeta ietvaros skolēni mācās izprast baznīcas un valsts attiecības, konfesiju daudzveidību un vienotību, kā arī lietot teoloģijas jēdzienu. Programma ir tapusi ciešā skolas un vecāku un Liepājas pilsētas Domes Reliģisko lietu komisijas sadarbībā.

Valsts aizsardzības mācība

2018./2019.mācību gadā Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā tika uzsākts jauns valsts aizsardzības mācības pilotprojekts, kura mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā.

Skolēniem ir iespēja izvēlēties paralēli vidusskolā jau ierasto mācību priekšmetu apguvei apgūt mācību priekšmetu – valsts aizsardzības mācība, iegūstot zināšanas par valsts aizsardzības mūsdienu izpratni, izdzīvošanu dabā, pirmās palīdzības sniegšanu, disciplīnas nozīmīgumu ikdienā un ārkārtas situācijās, piedalīties daudzveidīgās skolēnu nometnēs.

Ārpus stundu aktivitātes

Vidusskolēniem tiek piedāvātas arī saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus mācību darba – fakultatīvu nodarbības, daudzveidīgi pasākumi, piemēram, ”Pielaiko profesiju”, ”Nakts skola”, Junior Achievement Latvia programmas aktivitātes, dažādi Eiropas Savienības finansēti apmaiņas projekti, kuros ir iespēja iepazīst citas kultūras, apgūstot jaunu sociālo pieredzi, uzlabojot svešvalodas kompetences, iegūstot jaunus draugus. Nākošajā mācību gadā turpināsies dalība sadarbības partnera Vestfālenes koledžas īstenotajā starptautiskajā projektā ”MOKKA”, kurā tiek akcentēta kreativitātes veicināšana mācību procesā.

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas skolēni ir iesaistījušies arī Eiropas Savienības brīvprātīgajā darbā. Skolēni veido arī paši savus mācību uzņēmumus, kuru ietvaros īsteno labas idejas, vērstas ilgtspējīgas domāšanas virzienā.

Skolas debašu klubs

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas debašu klubu dalībnieki 9.-12.klašu skolēni regulāri iesaistās biedrības ”Debašu centrs” organizētajās aktivitātēs, tādējādi tiek gūta vietēja un starptautiska mēroga pieredze. Esam arī aktīvi dažādu konkursu dalībnieki. Piemēram, divas reizes esam piedalījušies programmā ”Euroscola” un apmeklējuši Eiropas Parlamentu Strasbūrā ar mērķi iepazīt Eiropas Parlamenta darbu klātienē un tikties ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm, kā arī diskutēt par visdažādākajām ES aktualitātēm.  Esam kļuvuši arī par Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas dalībniekiem.

Zinātniskā pētniecība Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas skolēnus patiesi aizrauj zinātniskā pētniecība un arī 2018./2019.mācību gadā veiktie pētījumi tika prezentēti Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Jaunieši  ir izzinājuši tēmas  gan dabaszinātnēs, gan humanitārajās un mākslas zinātnēs, gan sociālajās zinātnēs, kā arī inženierzinātnēs un tehnoloģijās. 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē piedalījās 10 Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas 9. – 12. klašu skolēni, prezentējot 9 pētījumu rezultātus un iegūstot 3 godalgotas vietas valstī. Zinātniskā pētniecība ir iespēja ikvienam vidusskolēnam attīstīt pētnieciskās kompetences un gūt panākumus. Nekas nav neiespējams!

Starptautiskā jauniešu vasaras nometne

Jau tradicionāli tiek organizēta Latvijas Zivju fonda finansētā diennakts nometne, kas jau ceturto gadu pēc kārtas kopā pulcēs jauniešus, kurus vieno interese par bioloģiju. Nometnes dalībnieki piedalās interaktīvās  un radošās  nodarbībās par Baltijas jūras tematiku: izzina zivju sugu daudzveidību, praktizējās ekotūrisma pamatelementos, u.c..

Šogad nometne norisināsies jūlijā, atpūtas kompleksā “Pūķarags”, Papē, Rucavas pagastā. Šis ir pirmais gads, kad nometne tiks īstenota starptautiskā mērogā, sadarbībā ar Šauļu ģimnāziju (lietuviešu: Šiaulių Didždvario gimnazija). Nometnes mērķis ir izzināt zivsaimniecības perspektīvas Baltijas jūras vides izmaiņu kontekstā.

Nodarbību vadītāji ir Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas un Šauļu ģimnāzijas skolotāji, kā arī Valsts vides dienesta un Latvijas Universitātes pētnieki.

Nometnē vēl ir dažas brīvas vietas (pieteikšanās pa tālruni: 29787477 (nometnes vadītāja Inese Stepko)). 

Mūsu absolventi ir veiksmīgi gan dabaszinātņu, inženierzinātņu, lauksaimniecības zinātņu, veselības zinātņu, humanitārā novirziena, u.c. kursu studijās.

Vidusskola ir vieta, kur iegūt jaunus draugus un saprast, ka, kaut arī mēs visi esam tik dažādi, mēs kopā veidojam šo pasauli labāku! Nāc un pievienojies mums!

Dokumentu pieņemšanas laiki skolas kancelejā:

Katru darba dienu no plkst. 9:00-13:00 skolas kancelejā

Skolas adrese: Oskara Kalpaka iela 96, Liepāja, LV-3405

Kontaktinformācija

15vsk@liepaja.edu.lv

Tel: 634 42024

Vairāk informācijas par skolu: http://15vsk.liepaja.edu.lv/

_____________________

Video autors: 11.klases skolēns Dāvis Ate

12.06.2019 13:19

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola

Dalies ar šo ziņu
Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz