Sestdiena, 31. oktobris Valts, Rinalds, Rinalda
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Aldis Mežvids: Liepāja nav īstā vieta, kur būvēt tik liela izmēra un daudzuma VES

Aldis Mežvids: Liepāja nav īstā vieta, kur būvēt tik liela izmēra un daudzuma VES
02.03.2012 14:13

Esmu kategoriski pret to, lai tiktu tālāk izstrādāts detālplānojums Liepājas pilsētas teritorijās Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, kā arī esmu pret to, lai Liepājas pilsētas teritorijā tiktu būvētas vēja elektrostacijas (VES).

Nekad nepiekritīšu, ka Liepājas pilsētas teritorija būtu īstā vieta, kur būvēt tik liela izmēra un daudzuma VES, turklāt šie VES plānotie būvniecības projekti Latvijā tiek virzīti stipri dīvainā veidā.

Tā kā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 104.pantu ikvienam ir tiesības vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības, no Liepājas pilsētas domes, kā arī Liepājas domes deputātiem, rakstiskā veidā vēlos saņemt atbildi par pieņemtiem lēmumiem manis nosūtītajā iesniegumā.

Nenoliedzami Liepājas domes amatpersonas savā darbībā un lēmumu pieņemšanā ir konsekventi, proti, noteikti, mērķtiecīgi, loģiski pamatoti, likumsakarīgi, kā arī nelokāmi spriedumos un rīcībā. Latvija ir demokrātiska valsts, bet demokrātiskā valstī ir tiesības uz līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas ir daļa no cilvēka pamattiesībām, tādēļ nav saprotams, kādēļ Liepājas domes amatpersonas SIA “RAPSOIL” VES plānoto būvniecības projektu virza uz anonīmu iedzīvotāju viedokļu pamata.

Detālplānojuma projekta pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2012.gada 16.februārī plkst. 14.00 Liepājas pilsētas Domes ēkā – 207.kabinetā. Piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē, secināju, ka tur piedalījās tikai daži cilvēki, jo nebija pietiekami plaša informācija par šādu pasākumu, turklāt publiskās apspriešanas sanāksme bija laikā, kad liepājnieki atrodas darbā. Par šo pasākumu uzzināju no interneta vietnes lat/zinas/sabiedriba/2012/02/16/sodien-apspriedis–rapsoil–otro-planu/ dažas stundas pirms sanāksmes sākuma. Liepājas pilsētas laikrakstā “Kurzemes Vārds” projekta realizētājiem SIA “RAPSOIL” bija iespēja atspoguļot šo pasākumu plašāk, un Liepājas domes interneta vietnē nemaz nav tik vienkārši sameklēt vajadzīgo informāciju par projekta realizētāju būvniecības ieceri, un šaubos vai kāds šo informāciju ir izlasījis “Latvijas Vēstnesī”. Detālplānojuma 2.punktā norādīts, ka Detālplānojuma mēŗķi un uzdevumi esot nodrošināt demokrātisku sabiedrības un ieinteresēto institūciju līdzdalību plānošanas procesā, bet Publiskās apspriešanas sanāksmē redzētai liek domāt par pretējo.

Jau sākot ar 2009. gadu esmu iesaistīts dažādos tiesu procesos, apstrīdot Vides pārraudzības Valsts biroja un Liepājas reģionālā vides pārvaldes lēmumus, kuri saistīti ar VES plānoto būvniecības ieceri, bet informāciju par VES ietekmēm bija jāiegūst man pašam, pretēji valsts institūciju tiešajiem pienākumiem. Ir dažādi tiesu procesu lēmumi un spriedumi, kā arī esmu informēts par iespējamo pretlikumīgo VES būvniecības projektu realizācijas virzību, kura veikta ar valsts amatpersonu iespējams prettiesiskas darbības palīdzību. Gribu vērst uzmanību arī uz to, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) ir ierosinātas divas lietas, kuras saistītas ar plānoto VES būvniecību Rucavas novada Dunikas pagastā un Grobiņas novada Medzes pagastā. Iedzīvotāji uzskata, ka Latvijas valsts ir būtiski pārkāpusi to tiesības uz īpašumu, privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, taisnīgu tiesu un efektīvu aizsardzību valsts institūcijās, atļaujot vēja enerģijas ieguvi iepriekšminēto pagastu teritorijās. Uz vēršanos ETC iedzīvotājus pamudināja pretrunīgie Satversmes tiesas spriedumi.

Jānorāda, ka iepriekšminētie tiesu procesi un ETC pieteikumi tapuši sadarbībā ar “Sabiedrību par atklātību – Delna”, kura sniedz palīdzību projekta “Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem izmantot likumos noteiktās tiesības apstrīdēt lēmumus būvniecības un teritorijas plānošanas jomā. Likumiskā ietvara sardzē” ietvaros. Projektā paredzēta juridiskā palīdzība iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām, lai, strādājot ar konkrētām iedzīvotāju sūdzībām un konkrētiem jautājumiem, mazinātu korupciju būvniecības un teritorijas plānošanas jomās.
Esmu informēts, ka saistībā ar citiem VES būvniecības projektu realizācijas virzību tiek izmantotas metodes, kuras nevarētu nosaukt par tiesiskām. Balstoties uz nevainības prezumcijas principiem, jānorāda, ka izmantotās metodes norādītas iespējamības formā nevis apgalvojuma formā, proti, iespējams informācijas slēpšana, dokumentu viltošana, apzināta bezdarbība, nolaidība, kukuļošana, draudi, šantāža, fizika izrēķināšanās, īpašuma iznīcināšana.
Uzskatu, ka šīs VES projekta realizētāja plānotā būvniecības realizācijas gadījumā tiks neatgriezeniski izķēmota Liepājas pilsēta, kā arī Medzes pagasts, bet neprotestētu pret šādu VES būvniecību, ja tā tiktu realizēta tālu jūrā no Liepājas pilsētas krasta, kur ir ekonomiski izdevīgāks vēja stiprums nekā Liepājas pilsētas teritorijā un tās apkārtnē.

Reāls apgrūtinājums būtu VES radītā trokšņa zona, kura sasniedz 40 decibelus un izplatās vairākas reizes tālāk nekā VES aizsargjosla, turklāt šajā VES 40 decibelu zonā tiek cilvēkiem bojāta veselība. 

Papētot plānojumu, veidojas absurda situācija. VES aizsargjoslās atrodas ceļi, par kuriem pārvietojas iedzīvotāji, plāno izbūvēt veloceliņus un apcietinājuma teritorija daļa plānota iekļaut Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet detālplānojuma autori uzskata, ka fortifikācijas būvju aizsardzības statuss nav nesavietojams ar apkārtējās teritorijas attīstību un VES parks zināmā veidā var sekmēt interesi par pieminekļa apmeklēšanu, kā to rada jau esoša VES, būtiski neietekmējot kultūras mantojumu.

Plašākam ieinteresēto un atbildīgo amatpersonu lokam, kā arī masu medijiem, vēlos sniegt informāciju, kādā veidā projekts tiek virzīts. Ar to plašāk varat iepazīties ŠEIT.


Aldis Mežvids,
Medzes pagasta iedzīvotājs

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz