Piektdiena, 10. jūlijs Lija, Olīvija, Olivers
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Turaidas un Lazaretes ielu iedzīvotāji: Atklāta vēstule Virssardzes ielā 11 uzsākto rūpnīcas “Jensen Metal” būvdarbu saistībā

Turaidas un Lazaretes ielu iedzīvotāji: Atklāta vēstule Virssardzes ielā 11 uzsākto rūpnīcas “Jensen Metal” būvdarbu saistībā
17.07.2018 10:28

liepajniekiem.lv

UPB uzsācis “Jensen Metal” metālapstrādes rūpnīcas būvdarbu pirmo kārtu Liepājā, Karostā, Virssardzes ielā 11. Mūsu dzīvojamo māju tiešā tuvumā rūpnīcai paredzētajā teritorijā izcirtīs 288 kokus. Uzskatām, ka mums un plašākai  pilsētas sabiedrībai kopīgi būtu jāpanāk koku izciršanas lietderības  izvērtēšana un nelietderīgas koku iznīcināšanas ierobežošana rūpnīcas teritorijā būves nākamajā kārtā. Uzsveram, ka šobrīd notiekošā koku izciršana SEZ izsludinātajā industriālajā zonā nav tikusi sabiedriski apspriesta. Nākotnē vēlamies uzlabot abpusēju, tiešu komunikāciju ar pilsētas domi un SEZ pārstāvjiem, izvirzot tam konkrētu vietējo māju iedzīvotāju pārstāvi.

Šobrīd būvdarbos  Virssardzes 11 tiek neatgriezeniski iznīcinātas vairākas pilsētvides vērtības, tiek skarta daba, tai izdara lielus zaudējumus – iet bojā zaļā ainava, teritorijā bija vērojama koku un augu sugu dažādība, kas mūsdienās ir vides vērtība. Kokos ligzdoja putni. Teritorijā pirms 2 gadiem, 2016.g., vairākkārt tika novērots lidojam pupuķis, kas ir aizsargājama putnu suga. Bet – absolūtā prioritāte šeit ir SEZ industriālā zona, kurā pilnā sparā notiekošā 288 koku izciršana pat nav tikusi sabiedriski apspriesta!Pabeidzot būvdarbus, plaša teritorija tiks slēgta iedzīvotāju piekļuvei. Ekonomika ir jāattīsta, piekrītam, taču, kāpēc rūpnīcu nevarēja būvēt teritorijās bez dzīvojamajām mājām un kur nav jāizcērt pieauguši, lieli koki tādos apmēros? Daudzi šeit esam dzīvokļus privatizējuši. Laika gaitā esam ieguldījuši naudu un savus spēkus Karostas dzīvojamās vides sakārtošanā un uzlabošanā. Piemēram minēsim māju Lazaretes 2 un Lazaretes 3 sakārtošanu, apkārtnes labiekārtošanu un apzaļumošanu – tas ir tikai un vienīgi iedzīvotāju iniciatīvas un ieguldītā darba rezultāts!Lai izvairītos no neskaidrības, vēlamies rast atbildes virknei jautājumu:

1)      Kādu nākotnes attīstību SEZ paredz šobrīd mūsu apdzīvotai teritorija, kurai blakus tādos apmēros izcērt kokus un ierīko slēgtu rūpnīcas teritoriju?Kādēļ šo projektu nerealizēja industriālās zonas teritorijās, kur tik tuvu neatrodas skola vai dzīvojamās mājas? Piemēram, Turaidas un Zemgales ielas galā, aiz jau esošā nožogojuma, kur iedzīvotājiem piekļuve sen liegta? Uzsveram, ka tieši tā ir teritorija, kuru vairums pilsētnieku asociē ar industriālā parka zonu.

2)      Kas notiks tālāk ar apkārtējo iedzīvotāju dzīves vides un īpašuma vērtības līmeni? Kādas būs sekas videi, kā tas ietekmēs mūsu īpašumā esošo dzīvokļu atraktivitāti nekustamā īpašuma tirgū?Kāds te paredzams cilvēku un pilsētas viesu pieplūdums, ja rajonu turpinās industrializēt, nākotnē realizējot citu, slēgtu ražotņu būvdarbus? Vai ar laiku pavisam neapstāsies iedzīvotāju aprite šajā rajonā?

3)      Kur publiskai piekļuvei pieejams detalizēts ģenerālplāns SEZ industriālās zonas turpmākai attīstībai nākamo 20 gadu laikā? Kādas šajā plānā ir robežas un teritoriju proporcijas starp dzīvojamiem rajoniem un industriālo zonu, kura no sevis izspiež visus iedzīvotājus? Kā tas jau noticis Liepājā, Zemgales ielā.

4)      Kur dabā atradīsies “Jensen Metal” rūpnīcas slēgtās teritorijas robežas, kas nebūs pieejama iedzīvotājiem, kad būs pabeigtas visas projekta kārtas?

5)      Kur pieejams “Jensen Metal” ietekmes uz vidi pētījums? Kādas būs patiesās sekas Karostas ekoloģijai pēc šīs rūpnīcas uzcelšanas tiešā SKOLAS un DZĪVOJAMO MĀJU tuvumā, pa vidu 2 apdzīvotām zonām?Kāds būs visa veida ar rūpnīcas ekspluatāciju saistīto trokšņu līmenis apkārtējā vidē? Pa kurām ielām kursēs ar rūpnīcu saistītais transports un satiksme, kādu piesārņojumu videi tas radīs?

6)      Konkrēti cik cilvēkiem, nevis robotiem un jaunajām tehnoloģijām, bet cik vietējiem iedzīvotājiem “Jensen Metal” radīs darba vietas rūpnīcā Virssardzes ielā 11?

7)      Kā “Jensen Metal” kompensēs Karostai nodarītos 288 koku postījumus? Kā tiks kompensēta vēsturiskās vides objekta – Karostas sarkano ķieģeļu kurtuves skursteņa nograušana?

Vai tāds liktenis draud ari manēžai? Kuros spēkā esošos dokumentos nostiprināta manēžas neaizskaramība?

8)      Kuri pilsētas vides speciālisti tieši ir atbildīgi un parakstījuši atļaujas izcirst 288 kokus Karostā, Virssardzes ielā 11? Pilnvaras izdot koku izciršanas atļaujas ir amatpersonu pilnvaras, un viņi nes atbildību ari visas pilsētas iedzīvotāju priekšā, kurus konkrētajā gadījumā neiesaistīja, neizsludinot sabiedrisku apspriešanu! Kurā likumā balstīta iespēja izcirst vienuviet veselus, pieaugušus kokus pilsētvidē tādā apjomā?

9)      Vai SEZ jebkādā veidā – morāli, ētiski, materiāli izjūt atbildību pret mums katru atsevišķu vietējo iedzīvotāju, kuru dzīves vides un dzīvojamo māju tiešā tuvumā tiek iebūvēta fabrika, kas ietekmēs mūsu tiešās apkārtnes ekoloģiju, samazinās iedzīvotājiem pieejamas teritorijas, iespējams mazinās mūsu privātīpašumā esošo dzīvokļu vērtību, pārnesot tos no zaļas, parkam līdzīgas apkārtnes uz fabrikas pierobežu? 

10)   Kā legāli iespējama tāda SEZ patvaļa un kādos likumos tas ir nostiprināts, ka jau esošs, eksistējošs dzīvojamais rajons ar SKOLU un DZĪVOJAMĀM MĀJĀM tiek pasludināts par industriālo zonu, krasi samazinot iedzīvotājiem pieejamu teritoriju, izspiežot iedzīvotājus no viņu dzīves vides? 

11)   Kā šāds industrializācijas process var notikt iedzīvotāju apdzīvotā pilsētas teritorijā, kura nedz kopš LR neatkarības atgūšanas, nedz agrākiem vēstures periodiem Liepājā nav bijusi fabriku un ražotņu teritorija? Drīzāk vēsturiska apbūve ar sākotnēji milzīgu, nu jau mērķtiecīgi zaudētu kultūrvēsturisku potenciālu, kuru varēja izvērst un likt strādāt pilsētas ekonomikas labad – sakopjot un atjaunojot, nodrošinot visus apstākļus, lai vismaz manēžai piešķirtu kultūras vēstures pieminekļa statusu, saglabājot Zemgales ielā dzīvojamās mājas iedzīvotāju vajadzībām. Taču sekas līdzšinējai SEZ iekšējai Karostas attīstības stratēģijai– Zemgales iela ir kļuvusi neapdzīvota, manēža turpina grūt, labākā gadījumā to sagaida iedzīvotāju piekļuvei slēgtas noliktavas liktenis.

Uzskatām, ka mums šādā situācijā ir pamats rūpēm par savas dzīvojamās vides strauju sarukšanu turpmākajās desmitgadēs.Aicinām pilsētas domes un SEZ atbildīgās amatpersonas sniegt mums atbildes. Ierosinām uzlabot komunikāciju un tiešas savstarpējās saziņas procesu starp SEZ, pilsētas domi un Turaidas un Lazaretes ielu iedzīvotājiem.

Ar šo uzrunājam ari plašāku sabiedrību, lūdzot iedziļināties procesos, kuri pašlaik risinās Liepājā, Karostā, Virssardzes ielā 11. Tas ir spogulis procesiem visā Latvijā. Nepaliksim vienaldzīgi pret to, ka cilvēkus izspiež no viņu dzīves vides, padarot to iedzīvotājiem neatraktīvu, iznīcinot dabu, konkrētā gadījumā, izcērtot 288 kokus, atdodot industrializācijai pilsētas iedzīvotāju joprojām apdzīvotas teritorijas ar kultūrvēsturisku, radošu, tūrisma, kūrvietas potenciālu, lai ari noteikti bija iespējams uzņēmumu būvēt teritorijās bez iedzīvotājiem un skolas. Būsim modri, jo galvenajai prioritātei un vērtībai sabiedrībā un Latvijas valstī ir jābūt dzīvībai – cilvēkam un dabai, niecinot šīs divas absolūtās vērtības, nav iespējama ari stabila ekonomika!

Sanita Stepena, Antra Alksne un vēl 225 parakstījušies Karostas un Liepājas iedzīvotāji

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz